۵ احضاریه در رابطه با چاپ کتاب در مهمانی حاج آقا

5 احضاریه در رابطه با چاپ کتاب در مهمانی حاج آقا

دادگاه عمومی تهران پنج نفر را برای کتاب "در مهمانی حاج آقا" احضار کرد.

بر اساس احضاریه ای که به دست مجید صیادی رسیده است، وی باید در دومین جلسه دادگاه خود حاضر و به دفاع از اتهامات انتسابی بپردازد.

به دنبال انتشار این کتاب، مدعی العموم از دو نویسنده این کتاب(داوران و بهبهانی)، مجید صیادی مدیرکل مراکز و روابط فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره مسجد جامعی ، رمضان پور معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد، ناشر کتاب و نیز دو تن از بررسی کنندگان این کتاب به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، "نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" و "توهین و افترا به مقامات و مسئولان" به دادسرای تهران شکایت برد و در این راستا پرونده‌ای برای متهمان این پرونده تشکیل شد.

بخش نخست این کتاب در مهمانی حاجی آقا نام دارد که حبیب الله داوران آن را نوشته و خاطره دوم داستان یک اعتراف نام دارد که فرهاد بهبهانی آن را نگاشته است. این دو نویسنده از امضاء کنندگان نامه ۹۰ نفره خطاب به رییس جمهور وقت ( اکبر هاشمی رفسنجانی ) بودند.

بازپرس پرونده نیز پس از رسیدگی به شکایت مدعی العموم، ناشر کتاب و معاون فرهنگی وزارت ارشاد را از کلیه اتهامات انتسابی و صیادی و دو تن از بررسی کنندگان کتاب را از اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" تبرئه و پرونده را در سایر اتهامات با قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارجاع کرد. ضمن اینکه دادگاه بعدها برای یکی از نویسندگان این کتاب( حبیب اله داوران) که فوت کرده است، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را مختومه اعلام کرد.

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟