عکس شوخی احمدی نژاد با خبرنگاران

شوخی رییس جمهور با عکاسان خبری -در حاشیه استقبال رسمی از رئیس جمهور ونزوئلا
+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟