۳۰ عکس از درگیری های بنزینی مردم تهران

۳۰عکس از درگیریهای شب گذشته

 

 

 

 

 

 

 

 

روز بعد در مجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟