باز هم عکس صف های پمپ بنزین در تهران

یکی از مراجعین به پمپ بنزین بعد از اعلام سهمیه بندی

صف خودروها در پمپ بنزین بعد از اعلام سهمیه بندی

صف مراجعه کنندگان با گالن در پمپ بنزین بعد از اعلام سهمیه بندی

 

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟