قسمت دوم فیلم خوش خدمتی مجاهدین به رژیم صدام

قسمت دوم فیلم خوش خدمتی مجاهدین به رژیم صدام

این برنامه از تلویزیون ایران ظبط شده است .

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟