آخرین آهنگی که مهستی در ایران اجرا کرد- شهریور ۱۳۵۷

خونه پر از رنج سکوته وای دلم تنگه

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟