جدول توزیع کارت کنکور منتشر شد

جدول توزیع کارت کنکور منتشر شد

توزیع کارت 5/1 میلیون داوطلب آزمون سراسری سال 86 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه چهارم و پنجم تیر ماه به صورت همزمان در حوزه‌های داخلی و خارجی آغاز می‌شود.

دکتر حسین توکلی، معاون سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر و آغاز کنکور از پنجشنبه، گفت: کنکور سراسری سال 1386 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور طی روزهای هفتم، هشتم و نهم تیر ماه به صورت همزمان در 382 حوزه داخلی و 17 حوزه خارجی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در کنکور 86 با احتساب داوطلبان دو گروهه ( هنر و زبان)، یک میلیون و 562 هزار و 405 نفر شرکت کرده‌اند، اظهار کرد: تعداد شرکت کنندگان واقعی کنکور امسال حدود یک میلیون و 298 هزار و 474 نفر است که این تعداد کاهشی 45 هزار و 369 نفری نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه کارت ورود به جلسه کنکور بر اساس شماره شناسنامه و سال تولد در روزهای دوشنبه و سه شنبه 4 و 5 تیر ماه توزیع می‌شود، اظهار کرد: کلیه متولدین سال 68 و سالهای بعد از آن صبح روز دوشنبه، کلیه متولدین سال 67 بعد از ظهر روز دوشنبه 4 تیرماه، کلیه متولدین سالهای 65 و 66 صبح روز سه شنبه و کلیه متولدین سال 64 و سالهای قبل از آن بعد از ظهر روز سه شنبه 5 تیرماه برای دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

نحوه توزیع کارت داوطلبان اینترنتی و خارج از کشور
معاون سازمان سنجش درباره نحوه توزیع کارت داوطلبان اینترنتی و خارج از کشور کنکور نیز اظهار کرد: کارت ورود به جلسه داوطلبانی که از طریق اینترنت در کنکور سراسری ثبت‌نام کرده‌اند، همانند سایر داوطلبان در شهرستانها بر اساس سال تولد و در تهران براساس شماره شناسنامه و سال تولد در حوزه‌های تعیین شده در روزهای دوشنبه و سه شنبه 4 و 5 تیر ماه توزیع می‌شود.

دکتر توکلی درخصوص نحوه توزیع کارت داوطلبان خارج از کشور کنکور، اظهار کرد: امسال کنکور در 17 کشور خارجی برگزار می‌شود که بر این اساس کارت ورود به جلسه این داوطلبان نیز از طریق وزارت امور خارجه و در مدارس ایرانی این کشورها توزیع می شود.

زمان و مکان توزیع کارت داوطلبان تهرانی
توزیع کارت تهرانی‌ها براساس سال تولد و شماره شناسنامه
وی در خصوص توزیع کارت داوطلبان تهرانی، تصریح کرد: کارت ورود به جلسه خواهران در دانشگاه‌های تهران، خواجه نصیر،‌ تربیت معلم تهران و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کارت ورود به جلسه برادران در دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، صنعتی شریف و امیرکبیر توزیع خواهد شد.

به گفته وی، کارت ورود به جلسه داوطلبانی تهرانی براساس شماره شناسنامه و سال تولد داوطلبان توزیع می‌شود.

حوزه‌های خواهران
دانشگاه تهران
کلیه متولدین سال 59 و سالهای قبل از آن و همچنین متولدین سال 1360 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 3656 صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1360 از شماره شناسنامه 3657 تا آخر و همچنین کلیه متولدین سالهای 1361 و 1362 و همچنین متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 8816 عصر روز دوشنبه

متولدین سال 1363 از شماره شناسنامه 8817 تا آخر و همچنین کلیه متولدین سال 1364 و همچنین متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 14001 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 14002 تا آخر و همچنین متولدین سال 1366 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 12650عصر روز سه شنبه

دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
متولدین سال 1366 از شماره شناسنامه 12651 تا شماره شناسنامه 34579 صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1366 از شماره شناسنامه 34580 تا شماره شناسنامه 48304 عصر روز دوشنبه

متولدین سال 1366 از شماره شناسنامه 48305 تا آخر و همچنین متولدین سال 1367 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 1074 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1367 از شماره شناسنامه 1075 تا شماره شناسنامه 13688عصر روز سه شنبه

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
متولدین سال 1367 از شماره شناسنامه 13689 تا شماره شناسنامه 43118 صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1367 از شماره شناسنامه 43119 تا شماره شناسنامه 53373 عصر روز دوشنبه

متولدین سال 1367 از شماره شناسنامه 53374 تا شماره شناسنامه 109860 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1367 از شماره شناسنامه 109861 تا آخر و همچنین متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 10124578 عصر روز سه شنبه

دانشگاه تربیت معلم تهران
متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه 10124579 تا شماره شناسنامه 10460195 صبح روز دوشنبه
متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه 10460196 تا شماره شناسنامه 10779647 عصر روز دوشنبه
متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه 10779648 تا شماره شناسنامه 370042549 صبح روز سه شنبه
متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه 370042550 تا آخر و همچنین کلیه متولدین سالهای بعد از آن عصر روز سه شنبه

حوزه برادران
دانشگاه علم و صنعت ایران
کلیه متولدین سال 1359 و سال‌های قبل از آن و همچنین متولدین سال 1360 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 19557 صبح روز دوشنبه

متولدین سال 1360 از شماره شناسنامه 19558 تا آخر و همچنین کلیه متولدین سال‌های 1361، 1362، 1363، 1364 و همچنین متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 4703 عصر روز دوشنبه

متولدین سال 1365 از شماره شناسنامه 4704 تا آخر و همچنین متولدین سال 1366 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 50847 صبح روز سه شنبه

متولدین سال 1366 از شماره شناسنامه 50848 تا آخر و همچنین متولدین سال 1367 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 32205 عصر روز سه شنبه

دانشگاه صنعتی شریف
متولدین سال 1367 از شماره شناسنامه 32206 تا شماره شناسنامه 49737 صبح روز دوشنبه
متولدین سال 1367 از شماره شناسنامه 49738 تا شماره شناسنامه 110109 عصر روز دوشنبه
متولدین سال 1367 از شماره شناسنامه 110110 تا آخر و همچنین متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه یک تا شماره شناسنامه 10212132 صبح روز سه شنبه
متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه 10212133 تا شماره شناسنامه 10651489 عصر روز سه شنبه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه 10651490 تا شماره شناسنامه 10861076 صبح روز دوشنبه
متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه 10861077 تا شماره شناسنامه 11402482 عصر روز دوشنبه
متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه 11402483 تا شماره شناسنامه 1220002811 صبح روز سه شنبه
متولدین سال 1368 از شماره شناسنامه 1220002812 تا آخر و همچنین کلیه متولدین سالهای بعد از آن عصر روز سه شنبه

مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت کنکور
نحوه رفع نقص کارت کنکوری‌ها
دکتر توکلی با اشاره به مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت ورود به جلسه، به اینسا گفت: شناسنامه عکسدار یا کارت ملی و یا کارت شناسایی معتبر عکسدار و کارت اعتباری ثبت نام برای داوطلبان اینترنتی و یا فتوکپی تقاضانامه از مدارک لازم برای دریافت کارت ورود به جلسه بوده و این کارت منحصرا به شخص داوطلب ارایه می‌شود.

وی افزود: داوطلبان در صورت مشاهده هرگونه اختلاف در کارت ورود به جلسه با آنچه که در کارت تقاضانامه ثبت نامی درج نموده‌اند باید از کارت ورودی فتوکپی تهیه و در فتوکپی دور مورد یا موارد مربوطه خط بکشند و سپس صحیح آنرا با خط خوانا و بدون قلم خوردگی با خودکار قرمز در بالای آن بنویسند و فتوکپی مربوطه را به نماینده سازمان سنجش مستقر در حوزه توزیع کارت تحویل دهند.

به گفته وی کارت ورود به جلسه آزمونهای هنر و زبان‌های خارجه نیز جداگانه صادر شده است، بنابراین داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی خود در این گروه‌ها نیز شرکت کرده‌اند باید کارت ورود به جلسه مربوطه را نیز علاوه بر کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی خود، دریافت کنند به عبارت دیگر برای این دسته از داوطلبان دو کارت ورود به جلسه صادر شده است.

اعمال 15 درصدی معدل در پذیرش
معاون سازمان سنجش با بیان اینکه در کنکور 15 درصد نمره کل در گزینش نهایی را معدل کتبی سال سوم دبیرستان برای فارغ التحصیلان دیپلمه نظام جدید آموزش متوسطه سالهای 84 و 85 تشکیل می‌دهد، به ایسنا اظهار کرد: به عبارت دیگر گزینش نهایی برای فارغ التحصیلان نظام جدیدی که دیپلم خود را در یکی از سالهای 84 و 85 دریافت کرده‌اند بر اساس نمره کل حاصل از 85 درصد نمره آزمون سراسری و 15 درصد معدل کتبی امتحان نهایی سال دوم متوسطه انجام می‌شود و گزینش نهایی برای سایر داوطلبان بر اساس نمره کل اکتسابی داوطلب در آزمون سراسری و با توجه به ضوابط انجام می‌شود.

دکتر توکلی در خاتمه گفت‌وگو تاکید کرد: بنابراین داوطلبان مذکور باید پس از دریافت کارت شرکت در آزمون، معدل کتبی دیپلم خود را با معدل مندرج در کارت ورودی تطبیق دهند و در صورت مشاهده اختلاف برای تصحیح آن، با توجه به توضیح پشت کارت اقدام کنند. بدیهی است تبعات هرگونه بی توجهی و بی دقتی در این رابطه بر عهده شخص داوطلب است و داوطلبانی که با ارایه اطلاعات غلط معدل در ردیف پذیرفته شدگان قرار بگیرند، قبولی آنها لغو می‌شود.

شایان ذکر است، جدول توزیع کارت داوطلبان سایر شهرستانهای کشور در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار دارد

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.