عکس لیوانهای رهبر را دعا کنید که در مدارس توزیع شده اند

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟