زندگی کرمها در بدن انسان ها - ویدیو

فیلمی از شرق آسیا و مردی که از زیر پوستش کرم بیرون میزند

 

از هر سه آمریکایی یک نفر از این نوع کرمها دارد

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟