مردان متأهل بیشترین متقاضیان ازدواج موقت هستند

مردان متأهل بیشترین متقاضیان ازدواج موقت هستند

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در همایش «زن و پژوهش» گفت: باید بیداری جنسی زنان را جدی گرفت چرا که تحقیقات برون‌‏مرزی و درون‌مرزی نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته اجتناب‌‏پذیرترین و حساس‌ترین بعد رابطه بین زن و مرد، یعنی رابطه جنسی آنها دستخوش تغییرات عظیم و قابل توجهی شده است و امروزه زنان نه تنها خود را موجودی منفعل و وسیله‌‏ای برای ارضای جنسی مردان نمی‌‏دانند؛ بلکه بر رضایت از رابطه جنسی با همسرشان تاکید کرده و آن را یکی از عوامل مهم در تحکیم، ماندگاری و شکوفایی زندگی مشترک خود می‌‏دانند.

به گزارش خبرنگار «زنان» ایسنا، دکتر شهین علیایی زند طی ارائه مقاله خود تحت عنوان «تحول در جایگاه زن؛ آبشخور تغییر در رفتار جنسی» با بیان این که جنبش زنان در ایران برخواسته از بطن جامعه دانست و گفت: این جنبش در ایران از بالا به پایین و به صورت دستوری نبوده، بلکه از بطن جامعه و از میان زنان کوچه و بازار است، از این رو جنبش زنان ایران وامدار هیچکس نیست.

وی بیان کرد: در این میان تحقیقات حجیم برون‌‏مرزی و مشاهدات وسیع درون‌مرزی نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته اجتناب‌‏پذیر و حساس‌‏ترین بعد رابطه بین زن و مرد، یعنی رابطه جنسی آنها دستخوش تغییرات عظیم و قابل توجهی شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به پژوهش‌‏های صورت گرفته در مغرب‌‏زمین و تحقیقات گسترده در سنتی‌‏ترین سرزمین‌‏های شرقی نظیر چین و هند افزود: تحقیقات نشان می دهد امروزه زنان نه تنها خود را موجودی منفعل و وسیله‌‏ای برای ارضای جنسی مردان نمی‌‏دانند؛ بلکه بر رضایت از رابطه جنسی با همسرشان تاکید می‌‏کند و آن را یکی از عوامل مهم در تحکیم، ماندگاری و شکوفایی زندگی مشترک خود می‌‏دانند.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه بیان کرد: در نگاهی به تاریخ دیده می‌شود که هر جا قدرت وجود دارد اصرار بر تنوع‌طلبی جنسی نیز وجود دارد و فرد قدرتمند اصرار دارد که به غریزه جنسی‌اش توجه عمیق‌تری شود، از این رو در طول تاریخ الگوهای مختلفی از رفتارهای جنسی وجود داشته که هر جا پای قدرت در میان آمده اصرار بر ارضای نیاز جنسی قد علم کرده است.

این استاد دانشگاه با بیان این که معتقد بر فاقد قدرت بودن زن ایرانی نیستم، ادامه داد: قدرت زن ایرانی به گونه‌ای دیگر در صفحات اجتماعی خود را نشان می‌دهد، اما تا کنون تاکید آموزش‌ها به شکل غیرمستقیم بیشتر بر این بوده که زنان در زمینه جنسی باید منفعل باشند در غیر اینصورت برای آنها حرف در می‌آورند.

عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اگر دختران ما حالت افسردگی خود را کنار گذاشته و تبسم کنند برایشان حرف در می‌آورند حال در این شرایط اگر برای ارضای نیازهای جنسی‌شان تکیه بکنند وضعیت بسیار بدتر خواهد شد.

دکتر علیایی زند با بیان این که غریزه جنسی در تمام افراد وجود دارد اما میزان و هنر این غریزه در میان افراد متفاوت است، اظهار داشت: زن ایرانی در زمینه مسایل جنسی بیدار شده، اما متأسفانه باورهای اشتباهی در مورد رفتارهای جنسی وجود دارد.

وی «بیشتر بودن توان و تمایل جنسی مردان در مقایسه با زنان» را یکی از این باروهای غلط دانست و افزود: با توجه به تمایز میان توان و تمایل جنسی می‌توان گفت که توان جنسی، یک ویژگی فیزیولوژیکی است که در این ویژگی زنان بسیار قدرتمندتر از مردان هستند، به گونه‌ای که قدرت آنها در زمینه ارضای جنسی ثابت شده است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه زیباترین رویداد را حضور زن و مرد در کنار یکدیگر دانست و ادامه داد: از سوی دیگر تمایل جنسی یک رویداد روانشناختی‌ است که این تمایلات در میان زنان اجازه قد علم کردن نداشته و با وجودی که قدرت جنسی فوق‌العاده‌ای داشته‌اند همواره باید بیان می‌کردند که این نوع روابط را دوست نداشته وچنین میلی درآنها وجود ندارد.

به گفته وی در این میان، تمایلات جنسی مرد شکوفا شده، چرا که امکان این رشد برایش فراهم شده است.

دکتر علیایی زند خاطرنشان کرد: بیشترین متقاضیان ازدواج موقت، مردان متأهل هستند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تحقیقی پیرامون دختران و پسران 19 تا 21 سال گفت: در این تحقیق از پسران و دختران درباره علت تعدد روابط خود با جنس مخالف سؤال شد که پسران داشتن وجه اجتماعی و دختران ازدواج را دلیل این تعدد روابط خود بیان کردند.

دکتر علیایی زند در ادامه گفت: زمانی که ما در باره اخلاقیات صحبت می‌کنیم باید به ابزار آن هم توجه کنیم، در جامعه‌ای که مواد مخدر و بیکاری بیداد می‌کند، نباید انتظار داشته باشیم که افراد سالم زندگی کنند و اگر ما به جای این همه دانشگاه «کارخانه» داشتیم این میزان افسردگی وجود نداشت.

وی در پایان تصریح کرد که بیداری جنسی زنان را باید جدی گرفت.

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.