مدیرعامل جدید بیمه ۲ روز پیش برکنار شده بود!

مدیرعامل جدید بیمه ایران ، دو روز پیش به دستور احمدی نژاد برکنار شده بود!

دو نفر از کسانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی ، آنها را به عنوان سرپرست و اعضای جدید هیأت مدیره بیمه ایران منصوب کرد، همان افرای هستند که دو روز پیش ، رییس جمهور دستور عزل شان را به ویزر دارایی داده بود .

دو روز پیش  محمود احمدی نژاد در نامه ای به دانش جعفری با اشاره به سپری شدن حدود دو سال از زمان ارائه گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگی ها به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداخت های غیر قانونی و عدم وصول مطالبات دولت، بی تفاوتی وزارت اقتصاد و عدم پیگیری این گزارش را تعجب برانگیز خواند و دستور داد: باید به فوریت کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از سمت خود برکنار و افراد صالح، امین و دلسوز جایگزین شوند.

در پی این دستور که بازتاب وسیعی در جامعه داشت ، وزیر دارایی طی حکمی ،جواد سهامیان مقدم را به سرپرستی شرکت سهامی بیمه ایران و رئیس هیئت مدیره این شرکت و سیاوش سعیدیان راد وحجت پوستین چی را به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره بیمه ایران منصوب کرد.

نکته جالب توجه آن که بر اساس مندرجات سایت شرکت بیمه ایران ، سهامیان مقدم و  پوستین چی هنگام صدور دستور رئیس جمهور، عضو هیأت مدیره بودند.

سهامیان مقدم لیسانس بیمه های بازرگانی و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی است و در سال 1385 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان "مدیر نمونه ملی کشوری " برگزیده شد .
 وی مدرس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه فردوسی مشهد و  دانشگاه آزاد اسلامی است .
 
با توجه به اینکه این دو نفر پس از آن "دستور آتشین" در هیأت مدیره باقی ماندند و حتی یکی از آنها ارتقای پست نیز یافت به نظر می رسد که روی سخن رییس جمهور در دستور صادره ، دستکم این دو نبوده اند به ویژه آنکه سهامیان مقدم و پوستین چی پس از آن از وزیر دارایی حکم گرفتند که رییس جمهور تأکید کرده بود "افراد صالح، امین و دلسوز" جایگزین مدیران قبلی شوند و از این رو ، می توان دستور رییس جمهور مبنی بر برکناری" کلیه اعضای هیئت مدیره" را شتابزده خواند.

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.