آمیزش برای دفعة اول

آمیزش برای دفعة اول

بیشترین سوالاتی که از نویسنده پرسیده شده است در مورد بکارت است. اغلب زنان و مردان جوان می‌خواهند در مورد آن کاری که باید انجام دهند و نیز در مورد اینکه چه انتظاری باید داشته باشند در هنگام آمیزش برای اولین بار، اطلاعات داشته باشند مثلاَ آمیزش آلت مهبل. با توجه به اهمیت این موضوع در زندگی یک شخص تعجب آور است که در مورد این موضوع چقدر اطلاعات کم است، و اطلاعاتی هم که در دسترس است اغلب غلط و مضر برای جوانان بالغ است.

باکره به چه کسی گفته می‌شود؟ یک دختر و یا زنی که به شریک مذکر خود اجازه نداده که آلتش را درون مهبل او بکند، در نظر عامه بعنوان باکره پذیرفته می‌شود. تعریف دیگر به دختر و یا زنی باکره می‌گوید که هیچگونه تماس سکسی با شخص دیگری نداشته و بخوبی بدن خود را کاوش نکرده است. نظریه‌های دینی سخت گیر به کسی باکره می‌گویند که نه تنها از سکس فیزیکی صرف نظر کرده‌ است بلکه حتی افکاری در مورد آن هم نداشته باشد. هنوز خیلی‌ها می‌گویند که یک باکره کسی است که پردة بکارت دست نخورده داشته باشد. تعریف شما از بکارت بستگی به نقطه نظرتان دارد

همیشه استثناعاتی در مورد آنچه که بکارت را تشکیل می‌دهد وجود دارد. تعاریف بالا شامل افراد همجنس‌خواه و افراد دو جنسه نمی‌شود، همچنین آن دخترانی را که به زور مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و نوجوانان هتک حرمت شده را به حساب نمی‌آورد. بکارت یک صفت روحی است و نه فیزیکی. یک دوشیزه و باکره آن چیزی است که شما به آن اعتقاد دارید

جامعة غربی یک اشتغال ذهنی از آمیزش دارد که مزایای زیادی برای آن جامعه ندارد، بخصوص برای جنسیت زن. آمیزش یک امر بزرگ برای تولید مثل و داشتن بچه است، اما آن لزوماَ به زنانی که بدنبال لذت بردن از سکس و اجرای کامل آن هستند سود نمی‌رساند. این موضوع تا حدی به این دلیل است که همة حالتهای جنسیت و فعالیت جنسی که غیر از سکس تعریف شده‌اند، چیزهای غیر واقعی قلمداد می‌شوند، اگر هر چیز دیگری غیر از آمیزش، غیر حقیقی باشد، آن نمی‌توانست وجود داشته باشد و یا وجود نداشت. بوسیلة این تعریف از سکس، لذت سکسی زن مانع تجلی آن می‌شود. نقشی که چوچولة زن در میزان لذت وی بازی می‌کند حتی قابل شمارش نیست، همانطور که نمی‌توان نقش آلت مرد را در لذت جنسی او نادیده گرفت. سکس اگر به سود زن باشد، باید خیلی بیشتر از آمیزش آلت مهبل برای زن باشد

مسالة دیگری که ذهن ما را اشغال می‌کند، حاملیگیهای ناخواسته و بچه‌های حاصل از آن است. ما بعنوان یک جامعة مطلوب نباید به حاملگی بیش از یکبار بعنوان موضوع مورد علاقه نگاه بکنیم. ما این حقیقت را که همة روشهای کنترل حاملگی صد در صد مؤثر نیستند را نادیده می‌گیریم، خیلی از روشهای کنترل حاملگی عوارض نامطلوب دارند، مثلاَ وقتی که سقط جنین بعنوان یک راه آزاد برای انتخاب نیست، در اینصورت ما نوجوانانی را که دارای فرزند هستند از اجتماع می‌رانیم. بعلاوه یک زن امروزی به یک زن پر مشغله گفته می‌شود و نه به یک مادر

از آنجائیکه خیلی‌ها تلاش می‌کنند که سکس زن را از تولید مثل او جدا کنند، آنها سعی می‌کنند قابلیت تولید مثل زن را در مقابل و بر ضد سکس او قرار دهند. اگر ما بخواهیم برای نداشتن فرزند به زنان حق انتخاب بدهیم، نیاز به آن داریم که به آنها اجازه بدهیم که آنها برای عمل تولید مثل بکار گرفته نشوند. اگر یک زن نخواهد که بچه داشته باشد، اولین انتخاب او نداشتن آمیزش مهبلی است، نباید به روشهای نا مطمئن کنترل حاملگی که گران و غیر قابل دسترس برای وی و یا مضر برای او هستند اعتماد کند. یک زن نباید بخاطر جلوگیری از حاملگی، از خوشی جنسی خود صرف نظر کند و یا سلامت خود را به خطر بیاندازد

یک زن همجنس باز نظرات خود را در مورد زنان و آمیزش مهبلی بیان کرده بود. یکی از دلایل او که باعث شده بود همجنس باز بودن به نفع او تمام شود این بود که او می‌توانست انتخاب کند که آمیزش مهبلی داشته باشد یا نه بدلیل اینکه هر چیزی که مخالف با حقیقت می‌یافت برای او الزامی نبود. اگر او ناهمجنس‌خواه بود چنین انتخابی را نداشت. نظر او چنین است که اگر یک زن یک شریک مرد داشته باشد که آن مرد در مورد دخول آلتش در مهبل زن شک داشته باشد، این موضوع خیلی خنده‌دار و مضحک است. این موضوع یقیناَ به نفع زن نخواهد بود همانطور که در انتها به نفع مرد نیز نمی‌باشد

نمونة عالی سکس زنانه در حال حاضر اشاره می‌کند که زنان جوان برای آماده شدن برای فعالیت سکسی نیاز دارند که پاهایشان را از هم باز کنند. تا وقتی که این موضوع بصورت یک تئوری خام است، آن بطور مؤثر تصور ما را از سکس زنانه تعریف می‌کند. ما از یک زن انتظار داریم که تمام لذت جنسی خود را از آلت تناسلی مرد دریافت کند. نتیجة این موضوع این است که زن نیاز به هیچ چیز ندارد تا خود را برای سکس با شریکش یا بخصوص آمیزش مهبلی آماده کند. جامعه ترجیح می‌دهد که زن اینچنین نباشد. سکس یک آموزش بلند مدت در طول زندگی است که آمیزش و دخول سه دقیقه از آن را در بر می‌گیرد

اگر یک زن بالغ بخواهد که سلامت در سکس داشته باشد، باید که در بچگی از نظر سکسی سالم بوده باشد. فرآیند آماده سازی برای سکس در بزرگسالی در برگیرندة دلنشین بودن در سکس و سکسی بودن در کودکی است. معمولاَ اولین کاری که یک دختر در سکس بکار می‌برد، کشف بدن بوسیلة خود است. در نتیجة کشف بدن بوسیلة خود، او فرج و دیگر قسمتهای بدنش را که به لمس کردن حساس هستند را نه تنها بوسیلة لمس کردن بدن بوسیلة خود، بلکه بوسیلة لمس بدن بوسیلة والدین و پرستاران خود مثلاَ در هنگام حمام کردن، کشف می‌کند. به این دلیل که او از لمس این اندام احساس خوبی پیدا می‌کند ممکن است که این کار را مکرراَ انجام دهد. این کار می‌تواند او را به ارگاسم برساند. مشاهده شده که دخترانی هستند که از زمانی که تنها 3 ماه از عمر آنان می‌گذزد برای رسیدن به ارگاسم استمنا می‌کنند.

هنگامی که دختر رشد بیشتر می‌کند و توانایی حرکت به اطراف را بدست می‌آورد، جهان اطراف را کاوش می‌کند. در نتیجة این کاوش او بچه‌های دیگر را کشف می‌کند. در هنگامی که او دیگر بچه‌ها را کاوش می‌کند، او اندام تناسلی آنان را مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها نیز اندام تناسلی او را مورد کاوش قرار می‌دهند. از وقتی که او از لمس شدن اندام تناسلی‌اش احساس خوبی بکند، ممکن است که او آنها را به انجام آن کار تشویق کند. غیر از کنجکاوی محتمل به نظر می‌رسد که بطور متقابل دو کودک شروع به تحریک اندام تناسلی با زبان بنمایند. والدین خوب می‌دانند که بچه‌ها هر چیزی را به لب می‌گیرند. اگرچه یک دختر این چیزها را خود کشف نمی‌کند و از همسالان خود یاد می‌گیرد

 

همة این توسعه‌های سکسی در سالهای ابتدایی زندگی یک دختر رخ می‌دهد. به محض اینکه بلوغ شروع به رخ دادن می‌کند، او آمادگی فعالیت سکسی برای چندین سال را پیدا می‌کند. وقتی که بلوغ در دختر رخ می‌دهد، آلت شریک پسرش خیلی کوچکتر از آن است که بتواند نفوذ عمیق در فرج دختر بکند، ارگاسم زایشی توسعه نیافتة وی، او را از آسیب مصون می‌دارد، اگر شریک او یک پسر باشد، بعلاوه بدلیل اینکه بدن او قابلیت بازیابی مجدد ندارد، مردان بزرگسال مسن تر به او بعنوان یک شریک زایا نگاه نمی‌کنند

مادامیکه ما درمورد سنی که توسعة سکسی رخ می‌دهد، اتفاق نظر نداریم، نمی‌توانیم سن خاصی را برای توسعه یافتن سکس بیان کنیم و اتفاق آن چیزی ضروری است و همانطور که در بالا بیان شد آن به مرور زمان اتفاق می‌افتد. دقیقاَ مانند راه رفتن که دارای مراحلی مانند سینه خیز رفتن، چهار دست و پا رفتن و سپس راه رفتن است، سکس نیز دارای مراحلی می‌باشد. سکس یک موضوع غریزی و یا مهارت طبیعی نیست که با ما در هنگام تولد وجود داشته باشد. داشتن آمیزش بدون آگاهی‌های قبلی مانند سعی در بردن یک اتومبیل در یک بزرگراه اصلی در ساعات شلوغی است در حالی تا بحال با یک ماشین رانندگی نکرده باشیم. اجازه بدهید به شما بگویم که این کار باعث یک تصادف دردناک می‌شود

قبل از اینکه یک زن جوان تصمیم بگیرد که بخواهد آمیزش مهبلی را بکار بگیرد باید مهارت‌ها و دانش‌های سکسی زیر را بیاموزد

آگاهی از خود: یک زن یا یک دختر قبل از هر چیز باید بدن خود را خوب بشناسد. این نه تنها به این معنی است که باید او بداند که چوچوله‌اش در کجا قرار گرفته، بلکه باید بداند که آن به چه شکل است و چگونه به انواع محرکها پاسخ می‌دهد. این کار باید در مورد کل بدن انجام گیرد و نه تنها در مورد چوچوله. این موضوع با آگاهی از اینکه چه موقع و چگونه زن برانگیخته می‌شود، شروع می‌شود، به این معنا که شما تصدیق کنید که با احساسات و افکار سکسی به حالت سکس می‌رسید. بیشترین آگاهی شما از ذهن و بدنتان باید در مورد این باشد که کدامیک بهتر کار می‌کنند

استمنا: شما قبل از اینکه بخواهید عاشق شریکتان باشید باید عاشق خودتان باشید. در نتیجة کاوش بدن خود شما باید چند منطقه که خیلی به لمس کردن حساس هستند را کشف بکنید. بدلیل احساس لذت کردن از لمس این نقاط حساس، شما می‌توانید مکرراَ این عمل را انجام دهید و از رسیدن به ارگاسم لذت ببرید. اگر شما قادر باشید که خودتان را به ارگاسم برسانید برای شریکتان رساندن شما به ارگاسم خیلی راحت تر خواهد بود، اگر زمانش برسد. زیرا ذهن و بدن شما به شرایطی که برای رسیدن به ارگاسم نیاز است عادت کرده است، بعلاوه اگر شریک آیندة شما قادر به رساندن شما به ارگاسم نباشد، شما وسایل انجام این کار را خواهید داشت که این امر شما را از ناکامی در سکس مصون می‌دارد

استمنای متقابل: این موضوع به سادگی به این معنی است که شما یاد بگیرید با دستانتان لذت بردن را هم بدهید و هم بگیرید. شما بدن شریکتان را همانطور که بدن خود را کاوش می‌کنید، مورد کاوش قرار می‌دهید. در این فرآیند هر دوی شما یاد می‌گیرید که یکدیگر را بوسیلة دستانتان به ارگاسم برسانید. نگاه کردن به شریک در حال استمنا یک ابزار مناسب برای یاد گرفتن و آموزش است که در دسترس قرار دارد. تحریک مهبلی و مقعدی ممکن است برای آماده کردن شریک برای آمیزش مهبلی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد

سکس دهانی: لبان ما مانند اندام تناسلیمان خیلی حساس هستند، بطوری که غافلگیر کردن در استفاده از آنها برای تحریک دیگر قسمتها بسیار لذت بخش است. نفرت بعضی از مردم از تماس دادن لبها با اندام تناسلی از تربیت اجتماعی آنان سرچشمه می‌گیرد. آنها دلیلی برای اینکه دو انسان سالم حق انتخاب برای جذب یکدیگر داشته باشند، ندارند. این مهارت باید آنقدر تمرین شود که هر دو شریک قادر به تجربة ارگاسم بشوند

در چه سنی یک دختر یا یک زن باید قبل از شروع سکس، آنرا کشف کند؟ آداب و رسوم خانوادگی، محلی و اجتماعی هر دختر احتمالاَ مشخص می‌کند که یک دختر چه زمانی اجازة فعالیت سکسی خواهد داشت. در جامعة غربی اغلب دختران حق داشتن سکس خارج از رحم را ندارند. دو عامل بلوغ و فشار دوست و شریک، تعیین کنندة سن فعالیت سکسی در دختران هستند. اینکه دوستان دختر یک دختر از نظر سکسی فعال باشند یا نه، نقش فعال تری از بلوغ در فعال شدن سکس در آن دختر بازی می‌کند. یک دختر در سنین کم شروع به بلوغ می‌کند ولی ممکن است شروع فعالیت سکسی در او حتی زودتر از بلوغ روی داده باشد. دلیل این امر اینست که کاراکترهای ثانوی سکسی در او یعنی پستانها، توجه پسران بزرگتر را جلب می‌کنند، و شاید به این دلیل که دختر قادر نیست که توسعة خود را نادیده بگیرد، سکس در او به سرعت به حرکت درآید. او اغلب کمتر از دختران بزرگتر تمایل به داشتن سکس دارد

در اغلب اوغات بهتر است که دختران جوان سکس را تا انجام آن با شریکشان به تعویق بیاندازند. دلیل اینکه دختران جوان باید سکس را به تعویق بیاندازند اینست که جامعه آنها را برای آن بخوبی آماده نمی‌کند و به این دلیل نیست که صبر کردن برای آنان یک امر طبیعی است. ما معمولاَ توسعة سکسی دختران را در هنگام تولد قطع می‌کنیم و آنرا تا سن هجده سالگی و زمان ازدواج آنها به تعویق می‌اندازیم. وقتی ما بسوی جنسیت آنان بازمی‌گردیم، با عجله به سوی آن می‌رویم. شاید ما از آنان انتظار داریم که در شب عروسی کاملاَ سکسی باشند. موقعی که یک دختر نوجوان علاقه نسبت به جذب سکس شریک خود دارد، دلیلش بکار گرفتن دخول و آمیزش است، حتی اگر او فعالیتهای سکسی دیگری برای به تعویق انداختن آن انجام دهد، این عمل به زودی روی خواهد داد. در هنگام توسعة سکسی یک دختر که در سن بین ده تا پانزده سالگی شروع می‌شود، ممکن است او اولین بار دخول را تجربه کند

زنانی که در سنین کم فعالیت سکسی خود را شروع کرده‌اند آرزو می‌کنند که ای کاش بیشتر صبر می‌کردند حتی اگر تجربیات اولیه آنان احساس مثبتی هم در آنان بوجود آورده باشد. بیشتر آنان به عقب می‌نگرند و می‌فهمند که آن موقع که آنان فعالیت سکسی را شروع کردند آمادگی برای آن را نداشته‌اند. دلیل آنها این است که در آن زمان آنا اطلاعات کافی در مورد سکس نداشته‌اند و در نتیجه برایشان لذت بخش نبوده است. آنها حتی مهارتهای سکسیشان را تا پنج، ده و یا بیست سال پس از اینکه شروع به آمیزش کردند، توسعه ندادند. آنها ممکن است که استمنا نکرده باشند و استمنای دوطرفه و سکس دهانی را هم بصورت سرسری انجام بدهند. آنها به این دلیل که فکر کردند مهارتهای اساسی لازم نیستند، آنها را کامل توسعه ندادند. مادامیکه آنان از سکس در سطح عاطفی لذت می‌بردند، ارگاسم اتفاق نمی‌افتاده

من دوست داشتم به همة زنان بگویم که این نوشته‌ها را وقتی که شروع به کاوش سکس خود با شریکشان کردند، دقیق بخوانند، اما نمی‌گویم. این بستگی به خواسته‌های هر شخص دارد. اگر والدین به شما اجازه بدهند که از زمان بچگی سکسی باشید، شما قبل از اینکه بتوانید این نوشته‌ها را بخوانید سکسی خواهید بود. به بیان دیگر اگر شما در خانواده یا جامعه‌ای زندگی کنید که به زنان جوان اجازة سکسی بودن ندهد، انشعابات سکسی شدن شما، بدون توجه به آنچه شما آرزو می‌کنید، بیش از آنچه برای شما خوب باشد، برایتان دردناک است. گاهی اوقات حتی اگر سکس اشتباه نباشد، درست هم نیست

هر زن باید بدون خودخواهی، حقوق خود در سکس را مشخص کند. اگر شما مطمئن تیستید که آیا آماده هستید، شما آماده نیستید و باید صبر کنید. یقیناَ برای یک زن جوان سخت نیست که تا بیست سالگی صبر کند تا کاوش سکسی خود را با شریکش انجام دهد. چون همیشه در جامعه خطراتی وجود دارد، یعنی انتقال بیماریهایی چون ایدز، برای یک زن بهتر است که صبر کند. من به دختران نوجوان نمی‌گویم که با شریکشان سکس نداشته باشند، فقط راه عاقلانه را انخاب کنند اگر تصمیم به این کار داشتند. هر دختری باید این تصمیم را در زندگی اتخاذ کند

بطور قطع، موقعیتهایی وجود دارد که یک زن جوان نباید از نظر سکسی فعال بشود. دلیلی برای یک زن جوان نیست که او احساس کند که او باید برای سکس بکار گرفته بشود. اگر او این راه را احساس کند، اشتباهات وحشتناکی در این موقعیت مرتکب می‌شود. اگر کسی به شما بگوید شما باید یا شما مجبور هستید، شما نباید اجبار را بپذیرید. بطور قطع دلیلی ندارد که شما مجبور به داشتن دوره‌های سکسی باشید. شما فقط باید به این دلیل سکس داشته باشید به این دلیل که شما می‌خواهید آنرا کاوش کنید، و به این دلیل که می‌خواهید لذت سکسی را هم بدهید و هم دریافت کنید

اگر شریک یک زن جوان و یا دوستانش واقعاَ علاقه‌مند به او است و به او احترام می‌گذارد و عاشق او است، هرگز آنها او را مجبور به فعال بودن سکسی نمی‌کنند. عشق آخرین دلیل باری داشتن رابطة سکسی است. اگر شریک شما واقعاَ عاشق شما باشد، از شما نمی‌خواهد که از نظر سکسی فعال باشید، قبل از آنکه شما آماده باشید. اگر در موقعیتی شما احساس راحتی کامل نمی‌کنید، این چیز درستی نیست و شما باید خود را از او دور کنید. رویة کار دختران این است که آنها برای برانگیختگی نیاز به کسی دارند که آنها را از نظر عاطفی ساپورت کند. در نبود این شخص، آنها بیشتر تمایل به داشتن رابطة سکسی پیدا می‌کنند، حتی اگر بدانند که نباید این کار را بکنند. پدر و مادر و مراقبت کننده‌های ابتدایی، در زندگی دختران جوان خیلی ضروری هستند

اگر یک دختر جوان تصمیم بگیرد که آمیزش مهبلی را کاوش کند، زمان واقعی و سنی که او باید این کاوش را انجام دهد چه موقع است؟ اگر یک کسی در تسلسل توسعه بخواهد آمیزش مهبلی را کشف کند، من به مسایل بالا توجه می‌دهم، او احتمالاَ برای آمیزش مهبلی بکار گرفته می‌شود وقتی به بلوغ می‌رسد، زمانیکه کاراکترهای ثانویه آنان فعال می‌شود و توجه مردان مسن‌تر را جلب می‌کند. از آنجائیکه او برای سالهای زیادی از نظر سکسی فعال است، او احتمالاَ از نظر فیزیکی و فکری نیز برای انجام آن آماده است. علاوه بر این، غیر قانونی بودن این امر در جامعه باعث حاملگی دختران جوان و احتمالاَ افزایش شمار مرگ و میر مادران و کودکان می‌شود. مادامیکه دختران زیادی قاعدگی را در سن ده سالگی شروع می‌کنند، بدن آنان و فکرشان، آمادگی برای آبستن شدن را ندارد. بکار گرفته شدن در آمیزش مهبلی، وقتی که کشش بیولوژیکی تکامل نیافته است، یک نظر خوب نیست. یک فرد باید دانش کافی در مورد آن داشته باشد، اگرچه دختران نوجوان کشش قوی سکسی دارند که اغلب نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. اغلب ما به شوخی می‌گوئیم که پسران نوجوان یک کارخانة متحرک هورمون هستند، در حالیکه دختران نوجوان نیز در همین وضعیت هستند

هر شخصی که می‌خواهد آمیزش مهبلی داشته باشد چه زن چه مرد باید ابتدا از خود بپرسد که آیا می‌خواهد که با شریکش یک کودک داشته باشند. این موضوع برای تمام زنان و مردانی که در سن آمادگی برای تولید مثل هستند صدق می‌کند. حامله شدن یک معجزه برای اکثریت نوجوانان و زنان نیست. نوجوانان و زنان زیادی هستند که خیلی بارورند و آماده برای آبستن شدن. اگر یک نوجوان که دوره‌های قاعدگی در او شروع می‌شود اجازة ورود اسپرم را به درون مهبل یا فرج خود بدهد، در صورتی که از روشهای کنترل حاملگی استفاده نکرده باشد، می‌تواند حامله بشود. بعضی از زنان و نوجوانان در همان اولین باری که دخول دارند حامله می‌شوند و مواردی که بدون دخول نیز حاملگی رخ می‌دهد کمیاب نیست. حتی در مواردی که کنترل حاملگی انجام می‌شود، که اشخاص کم تجربه ممکن است کمتر این کار را بکنند، هنوز هم شانس حاملگی وجود دارد. هیچیک از روشهای کنترل حاملگی صد در صد نیستند. اگر شما بدانید که نمی‌خواهید که یک نوزاد و کسی که در زندگی‌تان اثر نامطلوب داشته باشد، داشته باشید، ممکن است که خود شما انتخاب کنید که با شریکتان آمیزش مهبلی نداشته باشید. عموماَ زنان در مدرسه و دانشگاه حاملگی را خیلی ناخواسته در می‌یابند. اگر شما هم نمی‌خواهید که کودک داشته باشید، شاید بهتر است که آمیزش مهبلی نداشته باشید

مواردی می‌توانند با هم ترکیب بشوند که باعث شوند نه تنها دفعة اول بلکه چندین بار اول دخول، ناراحت کننده و دردناک شوند. زنانی که بطور ممتد در عمل آمیزش مهبلی شرکت

از میان یک دختر جوان و یا یک زن کدامیک باید برای آمیزش مهبلی برای اولین بار انتخاب شوند؟ این موضوع به شخص بستگی دارد. یک شریک بلند مدت، انتخاب خوبی است. نیاز نیست که شما عاشق او باشید و یا بخواهید با او ازدواج کنید، اما شما باید دوستان خوبی باشید و به هم اعتماد کرده و به یکدیگر احترام بگذارید. شما باید از بودن در کنار یکدیگر لذت ببرید و بتوانید افکار خود را آزادانه برای یکدیگر بیان کنید. شما باید قادر باشید که تصور کنید که رابطة شما سالها بطول خواهد انجامید. این به آن دلیل است که سکس یک فرآیند یادگیری است که نیازمند زمان و ارتباط می‌باشد. وقتی که شما می‌خواهید به رابطة سکسی بپردازید، که به آمیزش مهبلی برسید، شما باید مدت زمان کافی صرف کنید تا مهارتهای سکسی را با یکدیگر بیاموزید، شما قبلاَ باید از سکس با یکدیگر لذت ببرید. نوجوانان و زنان باید شریک جنسی خود را که می‌خواهند برای اولین بار با او آمیزش داشته باشند را با احتیاط انتخاب کنند، اگر شما مطمئن نیستید که او شخص درستی است، او را انتخاب نکنید. حتی اگر آنها هم شخص درستی هستند، به این معنا نیست که این کار را بکنید

یک پند برای تازه عروس‌های باکره و زنانی که سکس را تا سن بیست سالگی یا بیشتر به تعویق می‌اندازند. زنانی که اینکار را می‌کنند اغلب ارزش بکارتشان برایشان زیاد است وگرنه این مدت برای فعالیت سکسی صبر نمی‌کردند، بطوریکه غیر باکره شدن برای آنها خیلی مهم است و انتظارات زیادی از بار اول دارند، بطوریکه مسئله اینست که آنها احتمالاَ نه تنها آمیزش مهبلی نداشته‌اند، بلکه حتی از بغل کردن و بوسیدن هم تجربه‌ای ندارند. توصیه من به این زنان اینست که به تدریج مهارت‌های سکسی را یک به یک با شریکشان توسعه دهند و آنها را توسعه دهند، قبل از آنکه آمیزش و دخول داشته باشند. انتخاب عاقلانه اینست که شما اولین سالگرد عروسیتان را با آمیزش مهبلی جشن بگیرید بجای اینکه در شب عروسی وقتی که خسته هستید عمل دخول را انجام دهید. احتمالاَ شما برای سالها زن و شوهر هستید، بنابراین لازم نیست در شب اول یا در هفتة اول همه کار را انجام دهید. اگر شما صبر کنید، هیجان انجام آن از بین نخواهد رفت، انتظار باعث افزایش و پیشرفت رابطة شما و شریکات خواهد شد. تفریح کنید و آنرا کاوش کنید و به خود فشار نیاورید که مانند یک مولد سکسی عمل کنید. معمولاَ برای زن و شوهر‌ها خوب نیست که حاملگی در طول سال اول رخ بدهد

به این منظور جامعه زنان و دختران را با تاکتیک ترساندن متقاعد کرده که از بکار گرفته شدن برای سکس و دخول جلوگیری کنند. جامعه زنان و دختران را به این صورت رهبری کرده که در آنان این هراس را بوجود آورده که اولین تجربة سکسی خیلی دردناک و خونریزی کننده است. اگر شما آن را باور کنید، احتمال اینکه آنرا انجام دهید خیلی کم خواهد بود، بطوریکه اولین تجربة زن با بکار گرفتن دخول آنقدر که در ذهنش جا افتاده دردناک و خونریزی کننده نیست، در حالیکه زنانی که درد و ناراحتی را تجربه کرده‌اند، آنرا زیاد و بد بیان نکرده‌اند، در اتفاقات دیگر اغلب درد، نشانة خطا بودن چیزهایی است

حدود پنجاه درصد زنان مقداری خونریزی را در اولین یا دو بار اول دخول در مهبل، تجربه کرده‌اند. معمولاَ علت این خونریزی پاره شدن پردة بکارتشان است. گاهی اوقات دیوار مهبل نیز زخمی می شود و این می‌تواند باعث خونریزی بیشتر شود. معمولاَ مقدار این خونریزی خیلی کم و در حدود یک قاشق غذاخوری است در مقایسه حدود 4 قاشق غذاخوری در هر پریود از قاعدگی از زن خارج می‌شود، در بعضی موارد ممکن است این خونریزی کمی بیشتر بشود که در این صورت زنان نباید نگران چیزی باشند

راه جلوگیری از آن اینست که خیلی آرام و با ملایمت، پردة بکارت و فرج پیشین، در عمل دخول کشیده بشوند. بنظر می‌رسد که اگر دورة توسعة سکسی به درستی رعایت بشود، پردة بکارت به آرامی و بدون درد قبل از دخول برای اولین بار گشاد بشود. یک زن می‌تواند خودش با انگشتانش این کار را انجام دهد. انگشتان را با یک روان کننده با پایه آب و یا بزاق دهان روان کند و در حین استمنا به آرامی و با ملایمت آنها را به درون فرجش بکند. شما از نظر سکسی برانگیخته خواهید شد وقتی که این کار را انجام می‌دهید. در زمانیکه یک دست مشغول کاوش فرج است، از دست دیگر برای نوازش چوچوله استفاده بکنید. در شروع، ممکن است که فقط نوک انگشتتان وارد بشود، بوسیلة انگشت یا نوک آن که درون مهبل قرار دارد با ملایمت آنرا از مرکز فرج به طرف خارج در جهت قطری فشار بدهید. فرج را بصورت یک ساعت تصور کنید و انگشتتنان را بسوی همة شماره‌های آن فشار دهید. این کار باعث کشیدگی پردة بکارت می‌شود. به مرور زمان از سه انگشت یا شیئ بزرگتر استفاده بکنید

در ابتدا ممکن است ماهیچه‌های لگنی اطراف سوراخ فرج منقبض باشند و سوراخ پردة بکارت هم خیلی کوچک باشد، این امر ممکن است که باعث ‌شود که حتی وارد کردن یک انگشت درون فرج هم ناراحت کننده و یا غیر ممکن باشد. در این حالت فقط به سوی سوراخ فرج فشار وارد کنید بجای اینکه سعی کنید که انگشتتان را داخل آن بکنید. در هنگام فشار، انگشتتان را در یک مسیر دایره‌ای به آرامی حرکت بدهید. با صبر شما باید به آرامی انگشتتان را وارد بدن بکنید که ممکن است این کار در طول دوره‌های متمادی در روزهای مختلف انجام بشود. شما می‌توانید برای کاوش کردن و دیدن و یافتن پردة بکارت و سوراخ فرج از یک آئینه کمک بگیرید

شریک یک زن نیز می‌تواند این کار را در حین سکس بکند، اگر آنها آرام و ملایم هستند. ازتباط خوب زن و شریکش باعث می‌شود که زن به شریکش اطلاع بدهد که آیا به فشار بیشتر و یا سرعت بیشتر نیاز دارد یا نه. شریک زن باید خیلی آرام و با ملایمت این کار را انجام دهد. مردان جوان تمایل دارند که بیش از اندازه خشن و جدی باشند، لازم است که آنها تلاش بکنند که طور دیگری باشند. لازم است که زن قادر باشد که پاهایش را کاملاَ از هم باز کرده و ماهیچه‌هایش را شل بکند. انجام دادن این کار با شلوار و شورت زنانه ناشیانه است و باعث بروز ناراحتی غیر ضروری می‌گردد، انجام دادن آن در یک فضای تنک مانند اتومبیل نیز چنین مشکلی بوجود می‌آورد.

کشش عصبی: تا موقعیکه یک زن جوان از چیزی، حتی نه بعنوان یک عامل اصلی، نگران و هراسان باشد ماهیچه‌هایش منقبض خواهند ماند. این بعنوان مکانیسم طبیعی بدن است که از آسیب به بدن ممانعت بعمل می‌آورد. یک زن ممکن است نگران مقدار دردی باشد که باید او تحمل کند و یا اینکه آمادگی آمیزش مهبلی را نداشته باشد، همچنین او ممکن است از آبستن شدن بترسد. عوامل دیگری که باعث بوجود آمدن کشش عصبی می‌شوند، ترس از یافته شدن توسط پدر و مادر و یا همسالانی است که از نظر سکسی فعال نیستند، است. اغلب در جوانان، محرک سکسی قوی جایگزین این احساس می‌شود. اگر یک دختر جوان در سکس خود را خیلی سخت بیابد و یا والدینش او را از این کار منع کنند، این کار باعث می شود که او کاملاَ آماده برای آمیزش مهبلی نباشد. اگر یک زن بصورت ساکن بر روی دستانش دراز بکشد و دندانهایش را به هم بفشارد، او فوق‌العاده عصبی است. بطور ایده‌آل او باید مانند کاسة ژله شل باشد. اگر یک زن عصبی است، نباید برای آمیزش تلاش شود. زوجین باید با یکدیگر گفتگو کنند که چه چیزی آنها را به این احساس می‌رساند. تلاشها باعث حل این مشکلات می‌شوند. ممکن است که بعضی از مشکلات به آسانی حل نشوند و مجبور باشیم که دخول را حتی برای مدتی به تعویق بیاندازیم

ماهیچه‌های لگنی و مهبلی انعطاف ناپذیر: باور بسیاری از مردم اینست که پردة بکارت باعث درد و ناراحتی زن در اولین آمیزش است، در حقیقت پردة بکارت احتمالاَ نقش کوچکی بازی می‌کند. بزرگترین و قوی ترین سد برای نفوذ به مهبل، ماهیچه‌های لگنی هستند، بعلاوه خود مهبل نیز بخاطر ساختار عظلانیش ممکن است که ممانعت از ورود چیزی به درونش بکند. به این ترتیب برای اینکه چیزی وارد فرج بشود هم ماهیچه‌های مهبلی و هم ماهیچه‌های لگنی باید گشاد و منبسط بشوند

 

اَشکال نشان داده شده در بالا و پائین ساختار مهبل و اطراف آنرا نشان می‌دهند. فضای باز نشان داده شده بین دیواره‌های مهبل وقتی که آن در سطح شل و در حال استراحت قرار دارد، در حقیقت وجود ندارند. این فضا در اشکال آناتومی نشان داده شده تا شکل با وضوح بیشتری دیده شود. ماهیچه‌های مهبلی و لگنی با رنگ متفاوت نشان داده شده‌اند تا محل آنها و رابطه‌شان با یکدیگر قابل رؤیت باشند

 

 

شکل بالا ماهیچه‌های لگنی سطحی و عمیق که اطراف سطح بیرونی مهبل را احاطه کرده‌اند نشان می‌دهد. در شکل پائین ماهیچه‌های سطحی نشان داده نشده‌اند تا ماهیچه‌های عمقی با وضوح بیشتری قابل دیدن باشند. دوباره، فرج، مجرای ادرا و سوراخ مقعد راههای باز به دورن بدن مانند آنچه در شکل آمده نیستند

 

یک مهبل سالم آنست که هم قوی و هم انعطاف پذیر باشد. بعلاوه، گشاد کردن و کشیدن ماهیچه‌های لگنی بایستی تقویت بشوند. مهبل یک دوشیزه به دلیل ضعیف بودن عظلات منقبض است و نه به دلیل قوی بودن آنها. اگر ماهیچه‌های مهبلی و لگنی برای گشاد شدن و منبسط شدن، تقویت نشوند، آنها توسعه داده نشده‌اند تا چیزی را که بینشان قرار می‌گیرد محکم بگیرند. این باعث می‌شود که اصطکاک بین دیواره‌های مهبلی کمتر بشود و هر چیزی بتواند در بین آنها به راحتی وارد بشود و در نتیجة آن نفوذ به داخل مهبل برای هر دو شریک به اندازه مطلوب لذت بخش نباشد. زنان جوان باید آزمایش کیگل را یاد بگیرند و به آن عادت کنند

بهترین راه برای اینکه یک زن جوان آزمایش کیگل را یاد بگیرد و آنرا انجام بدهد اینست که تمرین کند که در هنگام ادرار کردن چندین بار از خروج ادرار از مثانه جلوگیری کند، بجای اینکه به ادرار اجازه بدهیم آزادانه از مثانه خارج بشود، باید عادت کنید که در هنگام ادرار کردن چندین بار آنرا قطع و وصل کنید. با تمرین این کار به راحتی انجام می‌شود. از زمانیکه شما اینکار را کردید و یاد گرفتید که چگونه عظلات لگنی را در هنگام ادرار کردن هم منقبض و هم شل بکنید، شروع به اینکار در هنگامی که ادرار نمی‌کنید بنمائید، وقتی که در کلاس نشسته‌اید، وقتی که سر کار هستید و یا وقتی که در هنگام رانندگی یا دوچرخه سواری هستید. ماهیچه‌ها را برای مدت یک یا دو ثانیه، ده بار در هر دوره و هر زمانی در روز که می‌توانید، منقبض کنید

اگر شما آزمایش کیگل را در ابتدا یاد بگیرید در اینصورت منبسط کردن ماهیچه‌های مهبلی برایتان آسان خواهد شد. این به این دلیل است که شما خواهید دانست که ماهیچه‌های لگنی چه موقع منقبض و چه هنگام منبسط هستند. قبل از وارد کردن انگشت و یا هرچیز دیگری به دورن فرج، ابتدا ماهیچه‌های لگنی را منقبض کرده و سپس آنها را شل کنید. این کار شما را از ماهیچه‌های لگنی آگاه می‌سازد و به شما اطمینان می‌دهد که ماهیچه‌های لگنی شل هستند. از وقتیکه شما قادر بودید که نوک انگشتتان را وارد فرجتان بکنید، شما قادر خواهید بود سفت گرفتن آن را بوسیلة عظلات لگنی‌تان را تمرین کنید. شما درک خواهید کرد که انگشتتان به آسانی حرکت خواهد کرد وقتی که ماهیچه شل شده‌اند. شما قادر خواهید بود که عضلات مهبلی را شل کنید وقتی که برایتان مفید باشد، مانند وقتی که شریک شما التش را به درون مهبل می‌کند و یا در هنگامی که دکتر متخصص زنان انگشت خود و یا آئینه را درون مهبل شما می‌کند. داشتن ماهیچه‌های لگنی قوی می‌تواند شدت ارگاسم را افزایش دهد. همچنین کیگل خودآگاهی زنانه را افزایش می‌دهد

بدلیل اینکه عضلات مهبل زن تحت کنترل مستقیم او نیستند، برای او کمی مشکل است که آنها را کنترل کرده و توسعه بدهد. راه آمادخ کردن آنها برای دخول، استفاده از آنهاست به این معنی که چیزی را وارد مهبل بکند و بکمک آنها آن را محکم بگیرد. راه شل کردن آنها اینست که کل بدن را شل کند. اگر یک زن بدنش شل باشد و چیزی درون مهبل نباشد، احتمالاً عضلات مهبل هم شل خواهند بود. وقتی که خود زن ریلکس است و عضلات لگنی نیز شل باشند، او قادر خواهد بود که انگشتش را وارد فرج بکند. او باید فرجش را احساس کند، قبل از اینکه عضلات لگنی او خود را با اندازه و شکل انگشت او تطبیق بدهند. دیوارة فرج یک زن صاف و هموار نیست و از خمیدگی و برآمدگیهایی تشکیل شده است و دلیل آن اینست که برای عبور سر بچه از این مجرا بتوانند خود را تنظیم بکنند

یک راه خوب برای یک زن بمنظور آماده کردن خودش برای آمیزش مهبلی اینست که انگشت و یا شیئ دیگری را در هنگامی که برای رسیدن به ارگاسم استمنا می‌کند، وارد فرجش بکند. این کار نه تنها باعث تمرین عضلات مهبل می‌شود، بلکه باعث می‌شود که از احساس بودن چیزی درون فرج خود در هنگامی که برانگیخته و آماده رسیدن به ارگاسم است کمک بگیرد و ارگاسم را تجربه بکند. این کار احتمالاً امکان ارگاسم مهبلی را بیشتر می‌کند چونکه همة احساسات وابسته برای او خارجی نیستند

شرایط پزشکیی وجود دارد که از وارد کردن هر چیز به درون مهبل جلوگیری می‌کند. به آن تنگی و انقباض مهبل می‌گویند. گاهی اوقات بهمحض اینکه چیزی مهبل و یا سوراخ فرج را لمس کند، ماهیچه‌های لگنی بطور دردناکی فشرده می‌شوند و از ورود هر چیزی به درون فرج جلوگیری می‌کنند. اگر برای نفوذ تلاش بیشتر بشود این موضوع دردناک تر می‌شود، اگر تلاش برای نفوذ ادامه یابد این موضوع خیلی بدتر می‌شود. یک زن که آگاهی بیشتری از بدن خود دارد، قادر خواهد بود این حس را درک کند که عضلات لگنی باعث این درد هستند و نه پردة بکارت. بعضی اوقات حتی ممکن است زنی که که انگشت خود را به داخل فرجش می‌کند و یا اینکه بدون مشکل تامپون گذاری می‌کند، قادر به انجام آمیزش مهبلی نباشد. دلیل این فشردگی مهبل ممکن است که ترس از درد و یا حاملگی باشد و یا اینکه به دلیل خود عمل دخول باشد. در مواقع دیگر ممکن است به دلیل آسیب‌ها و زخمهای کشف نشده و یا معالجه نشدة خود فرج باشد. زخیم بودن غیر طبیعی و یا محکم بودن پرده بکارت ممکن است از دلایل دیگر باشد. یک زن که در این شرایط قرار دارد باید به همراه شریکش به یک دکتر برای انجام بررسی پزشکی مراجعه کند. در بعضی موارد ممکن است که فشردگی مهبل برای دوره‌های طولانی مدت ادامه پیدا بکند. این موضوع اگر که زوجین تکیه کمتری بر دخول در روابطشان داشته باشند، از اهمیت کمتری برخوردار است

برانگیختگی سکسی و روانکاری نا کافی: فرآیند برانگیختگی سکسی، همانطور که در صفحه‌ای که در مورد ارگاسم بیان شد، یک فرآیند بسیار پیچیده می‌باشد. مدت زمانی طول می‌کشد تا ذهن و بدن یک زن خود را برای دخول آماده کنند. مرطوب و خیس شدن مهبل به تنهایی بیانگر این نیست که یک زن آمادة سکس و دخول است، و فقط به این معنی است که چیزی زن را از نظر سکسی برانگیخته است. یک زن ممکن است بعد سی ثانیه تحریک سکسی کاملاً مهبلش خیس بشود اما او به همین سرعت برای دخول و آمیزش آماده نمی‌شود. اغلب زنان از نظر فیزیکی آمادگی دخول و آمیزش را ندارند وقتی که برای اولین بار این کار را می‌کنند. دلیل آن اینست که کارها به سرعت اتفاق می‌افتند و او کاملاً برانگیخته نیست. از وقتی که یک زن با دخول موافقت می‌کند، چیزها واقعی می‌شوند. زنان و شریکانشان اغلب می‌بینند که به سایر چیزهایی که آنها برای رسیدن به این نقطه از آنها استفاده می‌کردند، نیاز ندارند. برای چه کارهای متفرقه انجام دهیم وقتی به آنها نیازی نیست؟ شریک زنانه یک نعوذ دارد و این اشاره می‌دارد که او آماده است. او می‌گوید که آماده است. بازی جنسی پیش از دخول اغلب انجام نمی‌شود و یا خیلی کم انجام می‌شود، وقتی که زن برای دخول اعلام آمادگی می‌کند، که این امر اغلب در مواردی اتفاق می‌افتد که به بدن وقت کافی برای آماده شدن برای دخول داده نشده است. برای دوری از این موضوع باید تصدیق کنیم که زمان بهترین هم پیمان است. زمان به یک زن و شریکش این امکان را می‌دهد که هردو مهارتهای اساسی سکسی‌شان را توسعه بدهند. زمان به یک زن این امکان را می‌دهد که یاد بگیرد تا به شریکش اعتماد کافی کند تا رغبت و توانایی اینکه بدنش را برای خانه گزیدن آلت شریکش مهیا کند، نشان بدهد. یک زوج نیاز به زمان دارند تا بدن یکدیگر را کاوش بکنند، بنابراین هردو باید یاد بگیرند که بفهمند که بدن زن چه موقع از نظر سکسی برانگیخته است و آماده دخول می‌باشد. هرچه زمان بیشتری برای کاوش مهبل و فرج صرف بشود، شریک بهتر می‌تواند بفهمد که زن چه موقع آماده برای آمیزش مهبلی است. من فکر می‌کنم که برای یک زوج پر شور و با علاقه، خیلی سخت خواهد بود که به آرامی و سادگی این کار را انجام بدهند، اما آنان باید تا حد امکان این کار را با تمانینه انجام دهند. حتی اگر که مهبل یک زن بوسیلة روان کنندة خود مهبل کاملاً خیس شده بود، ممکن است این مقدار، به اندازة کافی برای دخول نباشد. یک مایع روان کنندة طبیعی زنانه ممکن است که خیلی رقیق و آبکی باشد و بطور کامل روانکاری نکند. هرچه ماهیچه‌های لگنی و مهبلی زنی قوی تر باشد، نیاز به یک روانکار غلیظ تر بیشتر است. همانطوریکه روغن‌های زیاد و متفاوتی وجود دارد که با توجه به محل استفاده و شخص استفاده کننده از اتومبیل فرق می‌کنند، روانکارهای متفاوتی نیز وجود دارند که با توجه به نیاز، برای زنان مختلف فرق می‌کنند. اگر شما روغن مناسب در اتومبیلتان بکار نبرید، درست کار نمی‌کند، این موضوع برای مهبل هم صادق است. اگر بدن یک زن هیچ وقت روانکار آماده نمی‌کند، این به آن معنی است که احتمالاً او مشکل عصبی دارد و آمادگی آمیزش ندارد. تمام زن و شوهر‌ها باید وقتی که می‌خواهند برای اولین بار عمل دخول را انجام بدهند، مقداری مواد روان‌کننده بگیرند و به اندام تناسلی و مهبل بمالند. بیش از اندازه مالیدن آن و چرب کردن زیادی بهتر از کم استفاده کردن و کم چرب کردن است. استفاده از روان‌کننده‌ها تجربة خیلی شهوت انگیزی را برای هردو بوجود می‌آورد. تاکید می‌گردد که فقط از روان‌کننده‌های با پایة آب استفاده شود، زیرا آنهایی که در آنان از مواد نفتی استفاده شده روی دیوارة مهبل می‌چسبند و آنرا می‌پوشانند که این موضوع باعث بوجود آمدن بیماری‌های مهبلی می‌شود. در ایالات متحده ژلة کاوای یکی از محبوبترین و در دسترس ترین روان کننده‌های خوب با پایه آب است.

درد: اگر به یک زن زمان داده نشود و یا اینکه قادر نباشد که مهبلش را برای دخول آماده کند، او درد زیادی را در چند مرتبة اول آمیزشش درک خواهد کرد. اگر یک زن بعد از دخول خونریزی بکند، حداقل یک آسیب به مهبلش وارد آمده است. محل آسیب احتمالاً خیلی دردآور است. وقتی که هرنوع مقاومتی نسبت به نفوذ صورت می‌گیرد، فرج ممکن است زخمی باشد. اعمال نیروی بیشتر از طرف یک شریک، شانس بیشتر شدن آسیب و زخم را بیشتر می‌کند. بعلاوه یک زن ممکن است از ماهیچه‌ها و کشش آنها استفاده بکند، درحالیکه قبلاً این کار را نمی‌کرد. درد بیشتر در دفعات اول دخول، احتمالاً باعث آسیب بیشتر می‌شود. درد یک چیز بد است، حتی در هنگام دخول. یک زن با مهبل و فرج دردناک، احتمالاً مشتاق نیست که در عمل دخول شرکت کند. او ممکن است که این کار را به تنهایی انجام دهد زیرا احساس می‌کند که چنین انتظاری از او هست. احساس دردهای زیاد و ناراحتی‌ها، فقط در دفعات اول آمیزش و دخول رخ می‌دهند. معمولاً بدن نمی‌تواند به سرعت خودش را با عمل نفوذ سازگار کند. این موضوع حتی بعد از اولین بار نیز صادق است، صبر و روانکاری اضافی نیز اجتناب ناپذیر است. حتی ممکن است که یک زن دخول را دردناک بیابد و در مقابل سعی شریکش برای عمل دخول مقاومت بکند. این طبیعی است و به این معنی است که او نیاز به زمان برای بهبود دارد. بعد از اینکه بهبود حاصل شد، دخول و نفوذ باید خیلی آرام و با ملایمت انجام شود، چونکه ممکن است که ماهیچه‌ها در برابر گشاد شدن مقومت کنند. فقط اینکه زن در زندگیش عمل دخول را انجام داده است، دلیل نمی‌شود که همیشه آماده برای دخول باشد. اگر یک زن برای دورة زمانی طولانی در عمل دخول شرکت نکند، بدن او حالت یک زن باکره را می‌گیرد. مجرای ادراری در بالای دیوار مهبل قرار گرفته و ممکن است در هنگام دخول در مهبل اعصابش تحریک بشود. این حالت معمولاً بیماری ماه عسل نامیده می‌شود، زیرا دوشیزه‌ها معمولاً در زمان ماه عسل با آن روبرو می شوند. اسم پزشکی آن التهاب مثانه است. این حالت عصبی برای مجرا به این دلیل رخ می‌دهد که فشار بیشتر فرج زن برای محکمتر گرفتن آلت مرد باعث می شود که فشار بیشتری به مجرای ادرار وارد شود. آلت فشار می‌آورد که این امر باعث عصبانی شدن آستر مجرای ادرار می‌شود. بعد از یکی دو بار دخول که در حینشان عصبانیت مجرا وجود داشته باشد، این عصبانیت ممکن است نسباتاً طاقت فرسا بشود. این عصبانیت ممکن است به باکتری‌ها اجازة آلوده کردن مجرا را بدهد که در نتیجه باعث عفونت مجرای ادراری بشود. یک زن ممکن است زمانی از این بیماری آگاه بشود که در هنگام ادرار کردن احساس سوزش در مجرا بکند و رنگ ادرار نیز قرمز رنگ بشود. اصلاً تجربة خوشایندی نیست. روش اجتناب و جلوگیری از این موضوع اینست که مهبل برای دخول آماده بشود، بطوریکه مهبل نباید آلت را به سرعت محکم بگیرد. اگر این کار امکان پذیر نیست، زن باید مایعهای زیادی بنوشد و قبل از دخول و بلافاصله بعد از آن ادرار کند، نه به صورتی که با عجله باشد، بلکه بصورتی که عفونت مثانه رخ ندهد

تنگی مهبل: عامل بالقوة دیگری که باعث وجود درد می شوند التهاب بافت اطراف دهانة مهبل است. یکی از این شرایط تنگی مهبل نامیده می‌شود. التهاب ممکن است قبل از اینکه تلاشی برای دخول شده باشد، وجود داشته باشد، اما تا هنگامی که شما تلاشی برای وارد کردن چیزی به درون فرج نکرده باشید خود را نشان ندهد. همچنین آن می‌تواند در اثر تکرار تلاش برای وارد کردن آلت به درون فرج وقتی که پرده بکارت ضخیم است و هنوز پاره نشده است، رخ بدهد و یا وقتی که عضلات لگنی در حالت انقباض هستند. این شرایط تنگی و انقباض دردناک مهبل نامیده می شود. فشار روی بافتهای ظریف مهبل باعث التهاب و درد سخت می شود. این مورد که انتظار شما از اولین تجربه‌تان که همرا با دخول است، باید همراه با درد باشد، ممکن است برای فیزیک زن و سلامت سکسی او مضر باشد. از آنجائیکه یک زن انتظار دارد که درد داشته باشد، ممکن است آنرا تحمل کند و به بدنش آسیب برساند و شرایط را بدتر بکند. اینکه مهبل را به آرامی و با ملایمت برای دخول آماده کنیم، خیلی خیلی بهتر از آنست که از روش حیوانی و بی‌رحمانه استفاده بکنیم. درد دورة بدی از زندگی است. راه اینکه ببینید آیا تنگی و التهاب مهبل باعث درد شده است، اینست که با انگشتتان بر روی بافتهای اطراف سوراخ مهبل فشار بیاورید. فشار باید خیلی آرام و ملایم باشد. اگر این کار دردناک باشد، باید به دکتر مراجعه کنید. دکتر باید با یک آئینه فرج شما را معاینه بکند و ببیند که آیا پردة بکارت شما دست نخورده است و مشخص کند که آیا پردة بکارت شما ضخیم و مقاوم در برابر پاره شدن است. اگر پردة بکارت شما دست نخورده است، ممکن است شما بخواهید که به دکتر مراجعه کنید تا آنرا با عمل جراحی بردارد. برای اینکه تشخیص بدهید که آیا دچار تنگی و انقباض دردناک مهبل هستید، سعی کنید روش کیگل را یاد بگیرید، بنابراین می‌توانید تشخیص بدهید که آیا ماهیچه‌های لگنی‌تان شل و ریلکس هستند یا نه، وقتی که می‌خواهید برای دخول تلاش بکنید. اگر ماهیچه‌های لگنی شما قبل یا در هنگامی که تلاش برای دخول و آمیزش می کنید سفت بشوند، شما دچار تنگی و انقباض دردناک مهبل می‌شوید. اگر مشکوک هستید که شما دچار انقباض دردناک مهبل هستید، به یک دکتر و یا معالج سکس مراجعه کنید. دکتران زیادی نمی‌دانند که چگونه از عهدة مشکل شما برآیند. هردو مورد تنگی مهبل و انقباض دردناک آن خیلی مشکل برطرف می‌شوند. اگر آنها به درستی تشخیص داده نشوند و معالجه نشوند، مشکلات فیزکی بیشتری را باعث می‌شوند، و می‌توانند باعث بوجود آمدن مشکلات عاطفی بیشتری برای هردوی زن و مزد بشوند. شما ممکن است از آمیزش و دخول بترسید، که این امر باعث خستگی و جدایی در رابطه‌تان می شود. تجربه‌های مکرر درد در یک زن می‌تواند باعث توسعة انقباض دردناک مهبل، علاوه بر تنگی آن بشود. اینها مسائل پزشکی ساده‌ای نیستند. یک زن یا نوجوان با یک یا هردوی این شرایط پزشکی، قادر به انجام دخول نخواهد بود و نباید از او انتظار آنرا داشت

محیط و شرایطی که یک زوج می‌خواهند برای اولین با با یکدیگر آمیزش مهبلی داشته باشتند، می‌تواند ضربة شدیدی به سطح لذتشان وارد کند. مکان و زمانی که آنها برای این کار انتخاب می‌کنند، باید به آنها این اجازه را بدهد که احساس راحتی بکنند، ریلکس و شل باشند و عجله نداشته و ارام باشند. صندلی عقب یک اتومبیل چنین محلی نیست! اگر شما نگران هستید که پدر و مادرتان به خانه بیایند و با داد و هورا بر شما پرخاش کنند، این زمان، زمان خوبی نیست. زمان و مکانی که یک زوج انتخاب می‌کنند، باید جائی باشد که آنها حداقل دو ساعت پیوسته تنها و بدون مزاحم باشند، و اتاق به گونه‌ای باشد که هردو شریک بتوانند به راحتی در کنار یکدیگر دراز بکشند. این به آن معنی است که یک تخت خواب در اتاق خواب، یک راحتی در اتاق نشیمن و یا یک تخت خواب در اتاق یک هتل مکانهای مناسبی هستند. زمانی که شما انتخاب می‌کنید باید به گونه‌ای باشد که تضمین کنید که برای مدت دو ساعت کسی فعالیت شما را قطع نمی‌کند. بوجود آوردن این شرایط برای نوجوانان خیلی سخت تر از زوجهای مسن‌تری است که برای خود آپارتمان و یا اتاق در خوابگاه دارند و یا پول برای کرایه کردن اتاق در هتل دارند

تجربة اولی و تجربیات ابتدایی یک زن از آمیزش اغلب باعث ناامیدی عاطفی او می‌شوند. لذات فیزیکی اغلب وجود ندارند و ارگاسم در بیشتر مواقع رخ نمی‌دهد. تجربیات واقعی ممکن است که او را تا اندازة اعتیاد بالا نبرد. بعد از آن ممکن است که تفاوتی با قبل در خود احساس نکند. به بیان دیگر، آن به ندرت یک تجربة جراحتی است حتی اگر آن با درد و خونریزی نیز همراه باشد، به این دلیل که در بعضی مواقع انتظار آن نیز می‌روند. وقتی که او مجبور شود که این کار را بکند، این امر برای او فقط جراحتی و ضربه‌ای است، حتی اگر در ابتدا او با دخول موافقت بکند. این مورد در تجاوز به زور وجود دارد. اگر یک زن به داشتن آمیزش به عنوان نشانه‌ای از مهر و محبت و بلوغ نگاه کند، او از داشتن آن خیلی شاد می‌شود، صرفنظر از جنبه‌های فیزیکی آن. یک زن ممکن است از آن حتی در نبود خوشی فیزیکی هم لذت ببرد. بنظر می‌رسد که شانس لذت بردن یک زن از اولین تجربة آمیزشش بستگی به آن دارد که او خود این اجازه را به خود بدهد. در مردان، حتی با وجود اینکه آنها با احتمال بیشتری به ارگاسم می‌رسند، اغلب حافظه‌ای در مورد اولین تجربة سکسیشان پیدا نمی‌کنند و دلیل آن همان دلایلی است که برای زنان ذکر شد

دلیل اینکه اغلب زنان از اولین تجربة آمیزششان لذت نمی‌برند، اینست که آن اغلب خیلی زود و عجولانه اتفاق می‌افتد. آنها این کار را انجام می‌دهند زیرا تحت فشار هستند و از آنها این انتظار می‌رود. ممکن است زن در آن هنگام از نظر فیزیکی و روحی برای آن کار آمادگی نداشته باشد. این عدم آمادگی ممکن است به دلیل سن زن باشد. یک زن بیست ساله بدون تجربة سکسی، از یک نوجوان سیزده ساله برای آمیزش خیلی آماده تر است. همانطور که در قبل گفته شد، یک زن می‌تواند ده سال قبل از آمیزش، در امور سکسی بکار گرفته شده باشد. به دلیل اینکه این موضوع در جامعه به ندرت اتفاق می‌افتد، زنان اغلب آماده نیستند، حتی اگر احساس آمادگی بکنند. زنان و زوجینی که می‌خواهند تا حد امکان از تجربة اول سکسیشان لذت ببرند، باید تلاش کنند که قبل از آمیزش مهارتهای اساسی سکسیشان را توسعه بدهند

اولین تجربة سکسی زوجین باید چگونه باشد؟ زمان و مکان مطلوب، همانطور که در بالا گفته شد. اتاق باید به اندازة کافی روشن باشد تا هر دو ببینند که چه کار انجام می‌دهند، اما احتمالاً نباید به اندازه‌ای که برای خواندن کتاب نیاز به نور هست، اتاق روشن باشد. روشن کردن شمع می‌تواند یک فضای رمانتیک خوب ایجاد کند. آمیزش برای اولین بار را در فضای خیلی تاریک انجام ندهید. اگر شما از اینکه با چراغ روشن جلوی شریک خود لخت شوید، احساس راحتی نمی‌کنید، شما برای آمیزش آمادگی ندارید. غیر یک لیوان تکی از شراب یا شامپاین یا الکل، چیز دیگری نباید در کنار شما باشد

یک راه خوب برای آمادگی برای سکس و آمیزش، اینست که قبل از آن یک حمام با یکدیگر بروید و دوش بگیرید. یکدیگر را از سر تا پا بشوئید. با انجام این کار، احتمالاً شما از اینکه اندام تناسلی یکدیگر را با دست یا دهان برانگیزانید، احساس راحتی بیشتری خواهید کرد. بعد از حمام شما می‌توانید همانطور برهنه بمانید و یا اینکه مقداری لباس زیر زنانه بپوشید، حتی ممکن است وقتی که شما یکدیگر را لخت ببینید، تقاضا کنید که لباسهای زیر پوشیده نشود. در هنگام تمام این موارد، شما باید مقدار زیادی تماس و یا بوسه داشته باشید. عموماً مردان باید سعی کنند که مهربان باشند. خشن بودن، احتمالاً باعث می‌شود که بسیاری از زنان نسبت به تکنیک سکسی مرد اعتراض کنند

مرحلة بعدی ممکن است که این باشد که یکدیگر را یک ماساژ کامل بدنی بدهید. خیلی به آرامی یکدیگر را ماساژ دهید و یا از روغنهایی که برای کودکان بکار می‌رود برای ماساژ یکدیگر استفاده کنید. این به شما این امکان را می‌دهد که بدن شریکتان را به خوبی کاوش کنید و او نیز به تماس شما عادت کند. تماس با پستانها و اندام تناسلی خیلی خوب است اما باید با بازیگوشی باشد. با یکدیگر شوخی کنید. شما نیاز دارید که بجای ماساژ عضلات، پوست را تحریک کنید، بنابراین دستان شما باید بر روی بدن شریکتان بلغزند و فشار بر آن نیاورند. این بدین معنی است که شما هردو باید ریلکس و شل باشید

مرحلة بعدی اینست که یکدیگر را به ارگاسم برسانید. سکس و ارگاسم، هورمون‌هایی آزاد می‌کنند که باعث ریلکس شدن بدن می‌شود. اگر در ابتدا ارگاسم روی بدهد، نفوذ به مهبل راحت‌تر خواهد بود و به اعصاب کمک می‌کند که کم کم پیش روند و انرژی سکسی سرکوب شود. یک زوج، در این نقطه از روابطشان برای رساندن یکدیگر به ارگاسم، باید کاملاً خبره باشند. روشی که استفاده می‌کنند نباید مهم باشد. یک زوج می‌توانند حتی برای رسیدن به ارگاسم به یکدیگر نگاه کنند و استمنا کنند. حتی زن و شوهرهایی که قبلاً تماس جنسی نداشته‌اند نیز می‌توانند این کار را انجام دهند که این کار باعث می شود که هردوی آنها یاد بگیرند که چطور می‌تواندد برای رسیدن به ارگاسم استمنا کنند. یک زن که از انگشتان، آلت مصنوعی و سایر وسایل در این مقطع زمانی استفاده می‌کند تا مهبلش را آماده کنند، ممکن است بخواهد که نحوة فعالیت سکسی خود را ارائه کند. اگر یک مرد قبل از عمل دخول منی خود را دفع کند، احتمال انزال منی در هنگام آمیزش که احتمالاً خیلی هیجان زده است، کمتر خواهد بود.

در ابتدای آمیزش، شریک یک زن در برابر درب یک دژ محکم قرار گرفته است. بطور قطع برای آن دو خیلی ساده تر خواهد بود اگر که خود زن این درب را باز کند. از زمانیکه یک زن می‌خواهد بدن خود را محل قرار گرفتن آلت یک مرد قرار دهد، باید دخول را تحت کنترل داشته باشد و در یک حالت غالب قرار گیرد. تنها شخصی که می‌تواند بفهمد که واقعاً چه اتفاقی در بدنش می‌افتد، خود زن است. حتی اگر هر دو نفر دارای مهارتهای ارتباطی خوب هم باشند، اگر یک مشکل وجود داشته باشد، زن ممکن است که نتواند به زودی با شریکش ارتباط برقرار کند و این امر باعث اتلاف زمان بشود. آلت تناسلی مردی که شریک زن است نمی‌تواند آن چیزی را که زن احساس می‌کند را درک کند. مرد نمی‌تواند بفهمد که آیا آلتش را با سختی و یا در جهت نادرست وارد هل می‌دهد یا نه. فقط در ابتدا می‌تواند این چیزها را بفهمد. البته احتمال اینکه زن فشار خیلی زیاد بر آلت شریکش وارد کند و یا در جهت نادرست فشار بیاورد، وجود خواهد داشت، اگر زن مراقب نباشد

بنابر دلایل فوق، یک زن باید در اولین تجربه‌اش که همراه با دخول است بر روی شریکش قرار گیرد. او نیاز دارد که نحوة ورود آلت مرد به درونش را کاملاً کنترل کند. این موضع و حالت به او بیشترین آزادی حرکت و کنترل را می‌دهد. او خودش را بر روی آلت شریکش تا جایی که احساس راحتی بکند، پائین می‌آورد، و این کار در حالی انجام می‌شود که او زاویة نفوذ را هم کنترل می‌کند. موضع دیگری که زن می‌تواند اتخاذ کند اینست که او بر روی دستها و پاهایش بصورت چهار دست و پا قرار گیرد و مرد در پشت او باشد. در این موضع مرد باید خودش را محکم نگاه تارد تا زن به عقب فشار بیاورد تا آلت مرد به درونش نفوذ کند. موضع دومی که اخیراً گفته شد، موضعی است که بدن ما برای آن طراحی شده است، اما احتمالاً به خوبی حالتی که زن در بالا قرار می‌گیرد، نیست. یک موضع مذهبی و سنتی وجود دارد که در آن مرد بر روی زن دراز می‌کشد. زنان زیادی این موضع را ترجیح می‌دهند زیرا در آن به دلیل نزدیکی دو نفر به هم، احساس صمیمیت بیشتری وجود دارد، اما احتمال ارگاسم برای آنها کمتر خواهد بود

بعد از اینکه هردو شریک یک ارگاسم را تجربه کردند، آنها می‌توانند برای دخول پیشی بگیرند. در این نقطه، زن می‌تواند بر روی رانهای شریکش بنشیند و آلت مرد نیز در مقابلش باشد. در این زمان، زن باید شروع به استمنا بنماید و یا اینکه مرد می‌تواند به نوازش فرج و چوچولة زن اقدام کند. مرد می‌تواند آلت خود را هم نوازش کند و یا اینکه زن این کار را انجام دهد. استفاده از یک لرزاننده می‌تواند خوب باشد، اگر زوجین این کار را بهترین دریابند. آنها باید یک ارتباط چشمی ایجاد کنند و آنرا حفظ نیز بکنند. موقعیکه زن احساس کرد که نزدیک به ارگاسم است، باید بدنش را بالا ببرد و کمک و راهنمایی بکند تا آلت مرد وارد فرجش بشود. سپس زن باید به آرامی خودش را بر روی آلت مرد پائین بیاورد. نوازش مهبل و چوچوله نباید متوقف شود، مگر اینکه این کار کاملاً لازم باشد که در اینصورت برای چند لحظه می‌تواند متوقف شود. در این نقطه زن می‌تواند انتخاب کند که ساکن بنشیند و یا اینکه پیرامون آلت مرد حرکت بکند. تحریک و برانگیختگی چوچوله و فرج باید تا رسیدن به ارگاسم ادامه پیدا کند. اگر مرد در این نقطه به ارگاسم نرسیده باشد، زن می‌تواند با بالا و پایین کردن خودش بر روی آلت شریکش، او را به ارگاسم برساند، در صورتی که اینکار برای زن ناراحت کننده نباشد. اگر آنها نمی‌توانند تا رسیدن مرد به ارگاسم، به دخول ادامه بدهند، زن می‌تواند از سکس دهانی و یا دستی استفاده بکند. قبل از داشتن یک آمیزش و دخول واقعی، زوجین می‌توانند این تکنیک را بدون استفاده از دخول، تمرین کنند. تمرین کنید تا کامل شوید

روشهای بالا فقط به این دلیل پیشنهاد می‌شوند زیرا از نقطه نظر فنی یک پتانسیل بزرگی برای به ارگاسم رسیدن زنان بوجود می‌آورد. این موضوع به آن دلیل است که زن در بالا قرار دارد و کنترل کننده است و توانایی و حق انتخاب برانگیختن چوچوله برای خود او بمنظور رسیدن به ارگاسم را دارد. همیشه این روش برای همة زنان راه صحیح نیست. اگر یک زن، تصور ناراحت کننده‌ای نسبت به این روش داشته باشد، او به احتمال کمی از اولین تجربة آمیزشش لذت خواهد برد و بنابراین احتمال ارگاسم نیز خیلی کم خواهد بود. یک زن ممکن است که تمایلی به رسیدن به ارگاسم نداشته باشد و فقط بخواهد به شریکش نزدیک باشد و در عوض روش مذهبی را انتخاب کند. زن ممکن است که نخواهد از این احساس که حرکت آلت مرد درونش بوجود می‌آورد، پریشان بشود، بنابراین او هیچ نوع از تحریک کردنی که باعث این موضوع بشود را نخواهد. با تجربه بودن زنان در سکس وقتی که آنها برای اولین بار آمیزش را انجام می‌دهند، احتمال شناختن مطلوبیتها و وسایلی که آنها را به مقصود می‌رساند را افزایش می‌دهد

من دوست ندارم که خوانندگان احساس کنند که من با آمیزش مهبلی و نفوذ به فرج مخالفم، من اینکار را نمی‌کنم. من فقط احساس می‌کنم که برای جامعه مناسب نباشد که بر آن بعنوان جنبة اصلی سکس بین انسانها تاکید کنیم. هم اکنون، سکس خیلی بیشتر از آمیزش است. این درست نیست که یک ناهمجنس خواه را بعنوان کسی آمیزش آلت مهبل انجام می‌دهد تعریف کنیم. یک زوجی که از آمیزش و دخول صرفنظر می‌کنند، نباید نسبت به جهت گیری سکسیشان تردید داشته باشند. من آرزو می‌کنم احتمال وجود زنی را بیان کنم که سی ساله است و ده سال از مدت ازدواجش نیز می‌گذرد، از نظر سکسی نیز بمدت پانزده سال است که با شریکش فعالیت می‌کند و بمدت بیست و پنج سال است که بوسیلة استمنا به ارگاسم می‌رسد، اما او تا بحال سکس آلتی مهبلی انجام نداده‌ است. این به آن معنی نیست که او اصلاً مهبلش را برای برانگیختگی و نفوذ کردن، کاوش نکرده باشد و از همة فرمهای دخول صرفنظر کرده باشد، او ممکن است که از دخول در مقعد بسیار زیاد لذت ببرد. این مفهوم جنسیت یک زن ممکن است از نظر اجتماع نسبتاً عجیب و غریب باشد، اما موارد غیر طبیعی در آن وجود ندارد

تا موقعیکه من جامعه‌های ناهمجنس خواهی را می‌بینم که تاکید نامناسب نسبت به آمیزش دارند، احساس می‌کنم که انجمن‌های زنان همجنس باز نیز به همان میزان محکومیت‌های عمومی نامناسب نسبت به آمیزش مهبلی خواهند داشت. تعریف همجنسبازی و همجنس باز بودن برای زنان، اغلب فقط براین پایه بنا شده است که زنان همجنس باز آمیزش آلت مهبلی ندارند. این بیشتر یک تعریف سیاسی است تا یک تعریف واقعی. زنان همجنس باز اغلب زنانی هستند که بجای مردان به زنان دیگر تمایل دارند و تحقق مسائل عاطفی خود را در رابطه داشتن با یک زن دیگر می‌یابند. چه، آن دو زن که بعنوان زوج هستند، رفتاری که مربوط به زنان همجنس باز است نداشته باشند. من فکر می‌کنم اینکه یک زن از وجود مهبل در خود و خوشیی که او می‌تواند برای خود تامین کند چشم پوشی و صرفنظر کند، از نظر عاطفی، فیزیکی و پزشکی برای سلامتیش مناسب نباشد

مباحث مطرح شده در بالا پیرامون بکارت و اولین تجربة دخول، دربرگیرندة تمام زنان است، بدون توجه به جهت گیری سکسیشان. جنسیت شریک زن، هرموقع که ممکن باشد، می‌تواند تعریف نشده باشد، و خواننده می‌تواند آلت را بعنوان گوشت و خون فرض کند، همانطور که آن می‌تواند سیلیکون، چوب، سنگ، شیشه، پلاستیک و یا دست خود زن باشد

مباحث بالا نسبتاً جنسیت مرد و تجربة آن در سکس را نادیده می‌گیرد. احتمالاً تجربیات مرد نیز از تجربیات زن زیاد متفاوت نیست. فشارها اجتماعی آنان را مانند هم توصیف می‌کنند. بعنوان یک مرد انتظار دارید که برای اثبات مردانگی خود، آمیزش و دخول داشته باشید، یک زن هم می‌خواهد برای اثبات زنانگی و ارزش خود این کار را بکند. تفاوت اساسی تجربیات مردها به دلیل داشتن آلت است.

دقیقاً همانطور که زنان گاهی خود را بدون آمادگی و توانایی برای دخول و آمیزش می‌بینند، مردها نیز همینطور هستند. بر خلاف اعتقاد مردم که فکر می‌کنند مردها نعوظ نمی‌کنند. تا موقعیکه ما درمورد آن صحبت نمی‌کنیم و از نظر اجتماعی اطلاعی راجع به آن نداریم، ضمانتی وجود ندارد که هرگاه که یک شریک زن یا مرد یک مرد دوست داشت، آلت مرد شق بشود. فشارهایی که به ضمیمة اولین تجربة مرد است، آنهائیکه در اثر عدم تعهد عاطفی رخ می‌دهند، می‌توانند از رخ دادن شق شدگی در مرد جلوگیری کنند. این بیانی از حقیقت است و اغلب رخدادها خیلی بیشتر از آن چیزی هستند که ما دوست دارم فکر کنیم. این رفتار یک شریک مرد نیست. من از دوران دبیرستان به خاطر می‌آورم که یک پسری بود که هر موقع که فرصت داشتن آمیزش با یکی از دختران باکرة دوست داشتنی مدرسه را داشت قادر به شق کردن نبود. ممکن است که فشاری که بر او اعمال می‌شد به دلیل قرار گرفتن در آن موقعیت، باعث عدم توانایی او برای شق کردن می شد. این همان فشار اجتماعی است که بر روی یک مرد است و باعث می‌شود که او خود را مجبور کند تا آمیزش داشته باشد و باعث عدم توانایش برای شق کردن و انزال منی می شود. تصور فواید مرد بودن همیشه در واقعیت سودمند نیست

مهسا - ایران - تهران
مطالب جالبی بود . اما من جواب سوال خودم رو نتونستم بگیرم . آیا راهی هست که قبل از مراجعه به دکتر وعاینه توسط او خودم تشخیص بدم که باکره هستم یانه
مهسا - 28 ساله - مجرد
شنبه 12 آبان 1386

+1
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.