آموزش و پرورش و تهدید معلمان به انفصال و اخراج

آموزش و پرورش و تهدید معلمان به انفصال و اخراج

سازمان آموزش و پرورش مازندران با ارسال بخشنامه خیلی فوری  معلمان را تهدید به مجازاتهای اداری ازجمله انفصال از خدمت و اخراج از دستگاه متبوع کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری انتخاب از مازندران، در این نامه اداری که به شماره 4112 مورخه 4/ 2 / 86 برای تمامی ادارات آموزش و پرورش ارسال و آنان را موظف به اجرای مفاد آن کرده اند آمده است : خبر های رسیده در بعضی از شهرستان ها و مناطق تابعه استان حاکیست که بعضی از همکاران آموزشی نسبت به انجام وظایف محوله قصور یا تقصیر می ورزند که این امر موجب تعطیلی خدمت در اوقات مقرر آموزشی شده اعتراض اولیای دانش آموزان را به دنبال داشته است.

لذا به منظور برخود با متخلفان احتمالی دستور فرمائید به کلیه مدیران و روسای شهرستان ها و مناطق تابعه ابلاغ گردد چنانچه هر گونه کم کاری و یا تخلفات احصا شده در ذیل نامه از سوی هر یک از کار کنان مشاهده گردد به فوریت نسبت به رعایت ماده 15 آئین نامه اجرایی  قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام تاسیر مراحل رسیدگی به تخلف آنان  میسر و در صورت احراز تخلف برابر ماده 9 قانون مذکور به مجازات متناسب محکوم گردند .

بخشی از تخلفات احصا شده در ماده 8 به قرار زیر است :

1 - سهل انگاری مدیران در ندادن گزارش
2- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
3- شرکت در تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی
4- ترک خدمت در زمان ساعات موظف اداری
5- کم کاری یا سهل انگاری درانجام وظایف محوله
6- غیبت غیر موجه ، به صورت متناوب یا متوالی
7- سر پیچی از اجرای دستور مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری

در این بخشنامه مجازات های اداری برابرماده 9  قانون بدین ترتیب اعلام شده است:

الف : اخطار کتبی
ب: توبیخ کتبی
ج: کسر حقوق و فوق العاده شغل
د: انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
ه: تغییر محل جغرافیایی خدمت
و: تنزل مقام و یا محرومیت از شفل
ز: تنزل یا تعویق یک یا دو گروه
ح : باز خرید خدمت
ط: بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه
ی: اخراج از دستگاه متبوع
ک: انفصال دائم از خدمات دولتی

ارسال این بخشنامه آنهم با عنوان خیلی فوری و برخوردهای حراستی با مدیران مدارس و معلمان در آموزش و پرورش مازندران با واکنش شدید معلمان و دبیران روبرو شده است .

قابل ذکر است فاضلی رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران در پایان این نامه تهدید آمیز مدیران و روسای آموزش و پرورش را مسئول اجرای دقیق این بخشنامه دانستند و خواستار ارسال گزارش دقیقی از اجرای این بخشنامه به سازمان آموزش و پرورش شدند.

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.