ناکامی نوه شمس پهلوی برای بازپس گیری کاخ مروارید

ناکامی نوه شمس پهلوی برای بازپس گیری کاخ مروارید

هرگونه  پرونده گشایی برای  بازپس گیری کاخ حلزونی شکل مرواریدمشهوربه کاخ شمس توسط یکی ازنوادگان شمس پهلوی تکذیب شد.

بگزارش البرز برخی اخبارحکایت ازحضورآناهیتا پهلبد نوه دختری شمس پهلوی  درایران برای بازپس گیری کاخ شمس درمهرشهرکرج دارد.

برخی ازپایگاههای خبری که منابع خودرا اعلام نکرده اند ازحضورنوه شمس پهلوی درایران وادعای مالکیت شخصی برکاخ مرواریدخبرداده اند.

براساس این گزارشها آناهیتا پهلبد هم اینک به ایران درایران به سربرده و  با گرفتن وکیل از طریق دستگاه قضایی، قصد تصاحب دوباره کاخ مادربزرگ خود در مهرشهر کرج را دارد.

این کاخ پس از پیروزی انقلاب، به عنوان موزه تحت مدیریت ببیاد مستضعفان و جانبازان اداره می شد.

نوه دختری شمس پهلوی خواهر شاه سابق، در نظر دارد کاخ حلزونی مروارید را به عنوان یک ملک شخصی، بازپس گیرد.

این درحالی است که باتوجه به قرارگرفتن کاخ مذکوردرحوزه جغرافیایی وسیاسی اجتماعی شهرستان کرج منابع مطلع دردادگستری ازوجودهرگونه پرونده دراین خصوص اظهاربی اطلاعی میکنند.

یک منبع مطلع به خبرنگارالبرزگفت : براساس اطلاعات بدست آمده آناهیتا پهلبد دوماه پیش به ایران سفری داشته که دراین سفرموضوع بازپس گیری کاخ شمس رامطرح که ازوی خواسته شده برای انجام امورخود دادخواستی راتنظیم و یک وکیل داخلی رابرای این موضوع معرفی نماید.

اما باوجودگذشت دوماه هیچ خبری ازمعرفی وکیل ویا ارسال دادخواست نشده وگفته میشود: تلاشهای آناهیتا پهلبدبرای متقاعدکردن وکلای ایرانی درپذیرش این پرونده راه به جایی نبرده است زیراهیچ وکیلی حاضربه پذیرش این پرونده نیست .

این کاخ که منطقه وسیعی ازمهرشهرکرج رادربرمیگیرد بخش کوچکی ازاملاک دولتی است که دردوره محمدرضا شاه ازسوی شمس پهلوی موردتصاحب قرارگرفته وحوزه این املاک ازمهرشهرسابق (وسیعترازمهرشهرفعلی ) تا ماهدشت درجنوب کرج بوده است .

شمس پس ازازدواج دوم خودبایک نوازنده وی رامجبوربه تغییرنام وتغییرمذهب مینمایدکه مسئله پذیرش دین مسیحیت موجب افزایش فشارهای زیادی به دربارپهلوی میشود.

خواهربزرگ محمدرضا پهلوی علاقه زیادی به تجارت خودرو وموادمخدرداشت بطوریکه مباشرمالی خودکه یک بهایی بودرابرای انجام معاملاتش واداربه قطعه بندی املاک مذکورنموده وبه مرور این املاک عمومی رابفروش میرسانده است .

کاخ مروارید پس از آن به یک نهاد انقلابی واگذار شد که بخشی از آن به شهربازی تبدیل شده است اما کاخ موزه، دیگر پذیرای بازدیدکنندگان نشد.

پهلبد پهلوی که ازنوادگان دختری شمس محسوب میشود دختربزرگ خانواده بوده و علاقه شدیدش به خوانندگی موجب شدتابارها دربرنامه های ماهواره ای ازآغوش مردی به آغوش مردان دیگر پرتاب شودکه چنین حرکاتی موجب جدایی اوازخانواده اش میشودبطوریکه مادروپدرش او راتهدیدمیکنندچنانچه بخواهدبه خوانندگی ادامه دهدبایدقیدخانواده راهم بزند.

اوکه هم اکنون خوددرمیان خانواده اش جایگاهی نداردبه ادعای اینکه ملک کاخ مروارید جزو مهریه مادرش بحساب میآید خواستاربازپس گیری این بنای عمومی شده است .

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.