سنت کهنه ازدواج و کمبود مسکن در انگلستان

سنت کهنه ازدواج و کمبود مسکن در انگلستان

در این دیار هفته ای نمی گذرد بدون انتشار گزارشی تازه از تغییرات در رفتار اجتماعی مردم. تغییراتی که نمایانگر تحولی عمیق در باورها و رفتارها است.

آپارتمانهای یک نفره در شهرهای بزرگ بریتانیا به شکلی بی سابقه کمیاب است

مثلا تازه ترین آمار رسمی درباره شاخصهای اجتماعی می گوید نزدیک به نیمی از کودکان بریتانیا اکنون با مادرشان تنها زندگی می کنند و مردهای مجرد هم تا 35 سال سن از زندگی تنها راضی هستند و آنهایی هم که پدر هستند ولی جدا شده از همسر، اصلا خیال تجدید فراش ندارند.

بازتاب این گزارش دولتی و واکنشها به آن گویاتر از خود ارقام و آمار بود. چند زن سرشناس در مصاحبه ها گفتند که آنها هم از اینکه دور از پدر فرزندشان زندگی می کنند خیلی راضی اند. چند مادر تنها و غیرشناس هم گفته اند که با وجود اینکه زیر فشار مالی هستند ولی حاضر به فروش استقلال مالی شان نیستند.

زنها در مقاله بعد از مقاله نوشتند که ازدواج، سنتی کهنه و محکوم به شکست شده و اگر زنهای جوان برای تامین امنیت مالی و مادرشدن ازدواج می کرده اند، در قرن بیست و یکم، هم استقلال مالی پیدا کرده اند و هم جامعه پذیرفته است که بدون ازدواج هم می شود صاحب فرزند شد و در محیطی عاری از تعصبهای خشک و قدیمی بزرگش کرد.

در حاشیه این نظرات، آمار اخیر مسئله جدیدی را عیان کرد: کمبود بی سابقه آپارتمانهای یک نفره در شهرهای بزرگ. کمبودی که سطح تقاضا و قیمت آن را چنان بالا برد که اکنون دولت رسما اعتراف کرده است که پرستارها، آموزگاران، ماموران پلیس و بسیاری از کارمندان دفتری در بخش دولتی و خصوصی نه توانایی مالی کرایه کردن چنین مسکنی را دارند ونه پشتوانه مالی کافی برای خرید آن را.

شاید کمبود مسکن برای مجردها، سنت کهنه ازدواج را دوباره در این جزیره پر رونق کند.

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟