سایتهای اینترنتی دولتی کشور انگلستان

سفارت جمهوری اسلامی ایران درانگلستان

•  هیئت دولت  

•  مجلس انگلستان

•  مجلس اروپایی

•  وزارت کشاورزی ، شیلات و موادغذایی

•  وزارت دفاع

•  دپارتمان آموزش و فنی حرفه ای

•  دپارتمان حمل ونقل

•  دپارتمان بهداشت

•  دپارتمان صنایع و بازرگانی

•  دپارتمان توسعه بین الملل

•  داره جهانگردی بریتانیا

•  اداره اتباع داخلی وخارجی

•  اداره مدیریت آمار و تحقیقات

•  اداره ملی آمار

•  اداره مرکزی آمار

•  اداره علوم و فن آوری

•  اتاقهای بازرگانی بریتانیا

•  کنفدراسیون صنایع بریتانیا

•  تجارت بین الملل بریتانیا

•  اتحادیه بازاریابی

•  کنسرسیوم محصولات تازه

•  فدراسیون موادغذایی منجمد

•  اتحادیه تولید کنندگان مواد غذایی (دارویی _بهداشتی )

•  فدراسیون  مواد غذایی و آشامیدنی

•  صادرات بریتانیا

•  اتحادیه بانکداران

•  بانک مرکزی بریتانیا

•  بازار بورس لندن

•  گمرک بریتانیا

•  کمیسیون جنگلداری

•  تجارت و سرمایه گذاری

•  تولیدکنندگان و صادرکنندگان بریتانیا

•  اطلاعات ش رکتها ،تولیدات و خدمات

•  سرمایه گذاری در انگلیس

•  اطلاعات و راهنمایی ه ای چگونگی سرمایه گذاری در انگلستان

•  اطلاعات بین المللی تجاری

•  سایت تجارت الکترونیک تجارت بین الملل

•  تجارت اروپا

•  لینکهای تجاری

•  سرویس اطلاعات تجاری( گمرک و مالیاتهای غیر مستقیم)

•  فهرست شرکتهای تجاری  ثبت شده بریتانیا

•  نمایشگاههای تجاری انگلستان

•  اطلاعات نمایشگاههای تجاری

•  آژانس استاندارد مواد غذایی

•  موسسه استاندارد بریتانیا

•  خطوط هوایی بریتانیا

•  راهنمای تلفن بریتانیا

•  انگلیسی اصیل

•  فهرست مدارس زبان بریتانیا و نحوه ارتباط با این مدارس

•  تحصیل در بریتانیا، بورسهای تحصیلی و اطلاعات فرهنگی

+0
رأی دهید
-0
قابل توجه کاربران محترم:
توجه کنید که درج رای مثبت به مطالب، به معنی تایید مطلب و یا علاقه به محتوای خبر نیست و طبعا درج رای منفی نیز به معنی عدم علاقه به محتوای خبر نخواهد بود. سیستم شمارش آرا کمک میکند تا مطالب مهمتر، به انتخاب کاربران سایت، از دیگر مطالب مجزا شده و در بخش مطالب داغ ظاهر گردند. ممکن است یک خبر ناگوار از ارزش خبری بالایی برخوردار بوده و صحیح تر آن است که کاربران به این خبر رای مثبت داده تا در بخش خبرهای داغ سایت در معرض دید بینندگان بیشتری قرار گیرد. بنابراین درج رای مثبت و یا منفی به معنای مهم بودن خبر و یا بی اهمیت بودن آن است.
به جمع دنبال‌کنندگان ایرانیان انگلستان در فیس‌بوک بپیوندید:
به جمع دنبال‌کنندگان سایت خبری سرگرمی رایان در فیس‌بوک بپیوندید:
نظر شما چیست؟