نظارت آموزشی مدارس و مراکز آموزشی انگلستان

طبق قانون مصوب سال 1992، ویژه آموزش و پرورش، مسؤلیت کل بازرسی مدارس و مراکز آموزشی انگلستان و ولز به هیئت ارشد نظارت مدارس کشور تحت عنوان (HMCI) تفویض گردید. گفتنی است که از هیئت HMCI در انگلستان تحت عنوان (OFSTED)دایره استانداردهای آموزشی) و در ولز تحت عنوان دفتر(Wales HMCI) یاد می گردد.


گفتنی است، آندسته از مؤسسات و مراکز آموزشی کشور انگلستان که از محل صندوق و بودجه عمومی تأمین اعتبار می گردند، در معرض ارزشیابی آموزشی خارجی قرار می گیرند.


از این روی، کلیه مدارس رسمی کشور انگلستان طی دوره های زمانی چهار ساله مطابق با مقررات آموزشی مصوب سال1993، ویژه بازرسی مدارس تحت نظارت قرار می گیرند.


مدارس رسمی ولز نیز طی دوره های زمانی چهار ساله مطابق با مقررات آموزشی مصوب سال1993، ویژه بازرسی مدارس، مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرند. علاوه بر این سیستم جدید ارزیابی آموزشی متوسطه طی مورخه سپتامبرسال1993، و ارزیابی آموزش ابتدایی و استثنایی در مورخه سپتامبر سال1994، به اجرا در آمد.


دوایر محلی آموزش انگلستان(OFSTDED) که بازوی مدیریتی آموزش و حرفه ای انگلستان محسوب می گردند، از حدود220 بازرس آموزشی متشکل گردیده و مسؤلیت تضمین کیفیت سیستم جدید آموزشی و گزارش یافته های بازرسی به دپارتمان آموزش و پرورش انگلستان را برعهده دارند. هیئت مدیریتی نیزمسؤلیت اجرای عملیات مالی و اصلاحی را برعهده دارد. مطابق قانون مصوب سال 1992ویژه نظارت آموزشی، مسؤولیت بازرسی مدارس ورسیدگی به امور حوزه آموزش و پرورش به بازرسین مدارس ومراکز آموزشی و بازرسین ارزیاب محیط های آموزشی تفویض گردیده است.بازرسین مدارس و مراکز آموزشی نیز مسئوولیت نظارت بر مدارس کشور را برعهده داشته و تحت نظارت هیئت نظارت آموزش کشور(HMCI) فعالیت می نمایند.


بازرسین مدیریتی نیز که مسئوولیت نظارت بر برنامه های آموزشی مدیریتی و مالی مدارس و مراکز آموزشی را برعهده دارند عمدتاً بازگانان و صنعت گران می باشند. بازرسین مراکز آموزشی نیز عمدتاً از انجمن های محلی آموزش و یا از صنف بازرگانان و صنعت گران می باشند که به ارزیابی و بازرسی مراکز و اماکن آموزشی مدارس سراسر کشور مبادرت می نمایند. بدنبال اجرای قانون مصوب سال 1992 ویژه آموزش عالی، هیئت نظارت بودجه آموزشی کشور تحت عنوان (FEFC) مسؤولیت ارزیابی کیفیت امکانات آموزشی و نحوه توزیع بودجه دولتی آموزش عالی کشور انگلستان را عهده دار گردید.هیئت بازرسین آموزش و پرورش ایرلند نیز ، به عنوان هیئت نظارت آموزشی دپارتمان ایرلند(DENI )فعالیت می نمایند. هیئت بازرسین دپارتمان آموزش و پرورش ایرلند به ارزیابی استانداردهای آموزشی نظام آموزشی ایرلند مبادرت نموده و خدمات مشاوره ای به دپارتمان آموزش ایرلند ارائه می نماید. بهبود استانداردها و گزارش نقاط ضعف نظام آموزشی ایرلند توسط دپارتمان آموزش ایرلند (DENI)صورت می گیرد.
+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.