آموزش پایه در مدارس و مراکز آموزشی کشور انگلستان

سن آموزش پایه در مدارس و مراکز آموزشی کشور انگلستان سنین 16-5 سالگی را شامل می گردد. آن دسته از دانش آموزانی که پس از گذراندن دوره های آموزشی مقطع آموزش پایه علاقه ای به ادامه تحصیلات نداشته باشند، قادر خواهند بود تا رسیدن به سن16 سالگی قبل از 31 فوریه و یا 1 فوریه و31 آگوست ترک تحصیل نمایند.گفتنی است که تاریخ دقیق ترک تحصیل دانش آموزان انگلیسی منحصراً توسط وزیر آموزش و پرورش اعلام می گردد. سال آکادمیک در آموزش پایه از1 سپتامبر آغاز شده و در مورخه31 آگوست پایان می پذیرد.


قانون مصوب سال 1944 ، ویژه آموزش و پرورش کشور انگلستان از 3 مقطع آموزش ابتدایی؛ مقدماتی متوسطه و تکمیلی متوسطه متشکل می گردد. مقطع آموزش ابتدایی آن دسته از دانش آموزانی را شامل می گردد که سن12 سالگی را پشت سر نگذارده اند.


مقطع آموزش متوسطه نیز دانش آموزان رده های سنی 18- 12 سال را تحت پوشش قرار می دهد.قانون مصوب سال 1988 ویژه اصلاحات ساختار آموزشی کشور انگلستان، مقطع چهارم آموزش کشور تحت عنوان مقطع آموزش عالی را به افراد بالای 18 سال ارائه می نماید.


مطابق قانون مصوب سال 1964، تأسیس مدارس و مراکز آموزش متوسطه در سراسر کشور انگلستان رسمیت یافت. لازم به ذکر است که مقطع مقدماتی آموزش متوسطه دانش آموزان زیر رده سنی11 سال و مقطع تکمیلی آموزش متوسطه دانش آموزان بالای رده سنی11 سال را تحت پوشش قرارمی دهد.طبق آمار بدست آمده طی مورخه1 ژانویه سال 1992،تعداد مدارس مقدماتی متوسطه کشور انگلستان بر1306 مدرسه بالغ می گردد و این در حالی است که تا پیش از آن حتی 1مدرسه مقدماتی متوسطه فعالیت نداشت.سال تحصیلی مراکز آموزشی پایه درکشور انگلستان از380 جلسه( 6 ساعته )متشکل می گردد. زمان آغاز و پایان دوره های آموزشی (ترمها) و تعطیلات آموزشی به صورت سالیانه، توسط هیئت مدیره مدارس آزاد و یا نهادهای محلی آموزش و پرورش (LEA) درمشاوره با هیئت مدیره مدارس دولتی مشخص می گردد. به طور کلی، سال تحصیلی مراکز آموزشی انگلستان از نخستین هفته سپتامبر تا سومین هفته جولای به طول می انجامد. تعطیلات آموزشی نیز به تعطیلات 6 هفته تابستانی طی ماههای جولای و آگوست ، تعطیلات 2 تا 3 هفته ای ایام کریسمس و عید پاک و تعطیلات یک هفته ای اواسط هر ترم تحصیلی تقسیم می گردد. آموزش روزانه هر هفته از دوشنبه آغاز گردیده و تا جمعه به طول می انجامد.


این در حالی است که مدارس شبانه روزی خصوصی به تشکیل جلسات آموزشی طی روز شنبه مبادرت می نمایند. ساعات آموزشی اغلب مدارس و مراکز آموزشی انگلستان ساعات9 صبح تا 12 بعد از ظهر و ساعات1 بعد از ظهر تا 30/3 بعد از ظهر را شامل می گردد. مطابق قوانین آموزشی انگلستان، کودکان زیر رده سنی 8 سال می بایستی از حداقل آموزش های3 ساعته در روز برخوردار گردند. این قانون در خصوص کودکان 8 سال و بالاتر به حداقل4ساعت آموزش افزایش می یابد. با وجود چنین برنامه های آموزش ملی، نهادهای محلی آموزش و پرورش و هیئت مدیره مدارس کشور از جداول زمانی و برنامه های مجزای آموزشی برخوردار می باشند. حداقل جلسات آموزش هفتگی مدارس انگلستان 21 ساعت برای دانش آموزان رده های سنی 5 تا 7 سال ، 5/23 ساعت برای دانش آموزان رده های سنی 8 تا 11 سال و 24 ساعت برای دانش آموزان رده های سنی12 تا 16 سال می باشد.مطابق قانون مصوب سال 1988، ویژه اصلاحات آموزشی دوره های آموزشی کشور انگلستان به4مرحله کلیدی تقسیم می گردد که از آن جمله میتوان به مرحله کلیدی اول(5 تا 7 سالگی )، مرحله کلیدی دوم ( 7 تا 11 سالگی )، مرحله کلیدی سوم ( 11 تا 14 سالگی ) و مرحله کلیدی چهارم ( 14 تا 16 سالگی )اشاره نمود.طبق آخرین آمار به دست آمده نرخ «ثبت نام خالص» دانش آموزان مقاطع آموزشی پایه (اجباری) بر 96% تا 97% بالغ می گردد. در این میان حدود 4-3% از افراد رده های سنی16–5 سال در مراکز آموزشی حضور نیافته اند که بالغ بر 60% از این آمار را مردان تشکیل می دهند. آموزش پایه در ایرلند با آغاز ماه سپتامبر به کودکان رده سنی6- 4 سال ارائه می گردد.بر طبق قانون مصوب 1989 ویژه اصلاحات آموزشی ایرلند , تاریخ اتمام سال تحصیلی 30 ژوئن اعلام گردیده است.


آموزش پایه بزرگسالان


ارتقاء استاندارد مهارت های آموزشی پایه بزرگ سالان از جمله اهداف اصلی دولت انگلستان می باشد که در سال 1988 طراحی گردید. از جمله مهم ترین دستآوردهای طراحی دوره های آموزشی مذکور می توان به کسب مهارت های پایه آموزشی500 هزار شهروند بزرگسال انگلیسی تا سال2002 اشاره نمود. این درحالی است که در سال های آغازین اجرای طرح مذکور طی سال 1989، تنها حدود100هزار شهروند بزرگسال از مهارت های پایه آموزشی برخوردار گردیدند. دپارتمان آموزش انگلستان(DFEE) و دفاتر نمایندگی آن در سراسر کشور اصلی ترین مرجع ارائه کننده مهارت های پایه آموزشی بزرگ سالان محسوب می گردند که به اجرای برنامه های تشویقی در جهت جذب افراد بزرگسال و حضور در دوره های آموزش پایه و مهارت های کلیدی فعالیت می نماید.لازم به ذکر است که عمده برنامه های نهاد مذکور توسط مراکز آموزش عالی و انجمن سرمایه گذاری آموزش عالی تأمین اعتبار و حمایت می گردد. گفتنی است که کلیه دوره های پایه آموزش بزرگ سالان در انگلستان، ولز، ایرلند و اسکاتلندرایگان می باشد.از آوریل 2001، مسؤولیت انجمن سرمایه گذاری آموزش عالی(FEFC) به انجمن مهارت های آموزشی(LSC) واگذار گردید.


از جمله فعالیت های انجمن مذکور، علاوه بر رسیدگی و تأمین اعتبار برنامه های آموزشی پایه بزرگ سالان می توان به ارزیابی مهارت های آموزشی پایه زندانیان کشور انگلستان اشاره نمود.


طبق ارزیابی های به عمل آمده توسط انجمن مذکور بالغ بر 60 درصد از زندانیان کشور از مهارت های پایه آموزشی ضعیف برخوردار می باشند.


سیاست های آموزشی


از جمله اساسی ترین اقداماتی که طی سال های اخیر توسط دولت انگلستان جهت ارتقاء سطح مهارت های پایه آموزش شهروندان انگلیسی به ویژه افراد بزرگسال صورت گرفته است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


1 - آموزش پایه خانواده


از جمله نخستین سیاست های توسعه مهارت های پایه آموزشی که توسط دولت انگلستان به اجرا در آمده است، می توان به آموزش والدین دانش آموزان طی12دوره بالغ بر90 ساعت آموزش مهارت های پایه اشاره نمود.در حال حاضر سیاست های مذکور در خصوص خانواده های برخوردار از کودکان رده های سنی6-3 سال به اجرا در آمده است.


گفتنی است که طی سال2000- 1999، بودجه ای بالغ بر 5 میلیون پوند جهت اجرای سیاست مذکور در اختیار مدرسین و مراکز آموزشی بزرگ سالان قرار گرفته است.طبق آمار به دست آمده در سال 2000، بالغ بر60 درصد والدین دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشی تحت تعلیم دوره های آموزش مهارت های پایه قرار گرفته اند.


2 - آموزش پایه کادر حوزه صنایع (VFI)


سیاست مذکور با بودجه ای بالغ بر44میلیون پوند از سال2000به اجرا درآمده است. بهره گیری از اطلاعات جامع و به روز تکنولوژی ارتباطات در برگزاری دوره های آموزشی برای کادر حوزه صنایع کشور از جمله مهم ترین اهداف سیاست ارتقاء آموزش پایه ملی به شمارمی آید. گفتنی است که درحال حاضر بالغ بر 1000 مرکز آموزشی پایه در سراسر کشور دایر گردیده که قصد دارد تا ظرف مدت 5 سال به تربیت200 هزار کارشناس حرفه ای حوزه صنایع مبادرت نماید.


3 - ارتقاء مهارت های پایه آموزشی


اجرای سیاست ارتقاء مهارت های پایه آموزشی شهروندان انگلیسی به ویژه بزرگ سالان از سپتامبر سال 1998، شکل جدی به خود گرفته است.از جمله پروژه های متعدد ملی و محلی که در جهت ارتقاء مهارت های پایه آموزشی در انگلستان به اجرا در آمده است می توان به پروژه بروکی Brookie اشاره نمود.گفتنی است که پروژه مذکور پروژه مشترک آموزش عالی و کانالMersey انگلستان است که از تعداد 6 میلیون بیننده درهفته برخوردار می باشد. هدف اصلی اجرای پروژه فوق نمایش معایب عدم برخورداری از مهارت های پایه آموزشی و مشکلات ناشی از آن می باشد. گفتنی است که از چنین برنامه هایی در جهت معرفی و برطرف نمودن مشکلات آموزشی در جهت ارائه اطلاعات به افراد نا آگاه استفاده می گردد. درحال حاضر، بالغ بر800 مرکز توسعه مهارت های پایه آموزشی در سراسر انگلستان فعالیت دارد.+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.