تن تن درکنگو(از سری داستانهای تن تن ومیلو)-قسمت ۵


تن تن درکنگو(از سری داستانهای تن تن ومیلو)-قسمت پنجم

iranazadiran - ایران - تهران
نیچه: کسی که چرایی برای زیستن داشته باشد, از پس هر چگونه ای نیز برمی اید.
دوشنبه 23 خرداد 1390

+1
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟