تن تن درکنگو(از سری داستانهای تن تن ومیلو)-قسمت سوم


تن تن در کنگو (از سری داستانهای تن تن و میلو) -قسمت سوم

iranazadiran - ایران - تهران
شیره چه با نمک گوریله هم خیلی‌ خره و نازه.
چهار‌شنبه 18 خرداد 1390

شمبلیله - انگلیس - لندن
مگه تن تن افغانی بود ?! چرا افغانی حرف میزنه !!
پنج‌شنبه 19 خرداد 1390

+1
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟