تن تن در کنگو (از سری داستانهای تن تن و میلو) -قسمت دوم


تن تن در کنگو (از سری داستانهای تن تن و میلو) -قسمت دوم

iranazadiran - ایران - تهران
میلو هم به شیرینی‌ خود تن‌ تنه.
پنج‌شنبه 19 خرداد 1390

+1
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟