جزیره سیاه ( از سری داستانهای تن تن و میلو) - قسمت نهم و پایانی


جزیره سیاه ( از سری داستانهای تن تن و میلو) - قسمت نهم و پایانی

iranazadiran - ایران - تهران
آقرین تن تن مرحبا تن تن. حق گوریله هست که همه از فیافش بترسن کم که تن تن و میلو رو اذیت نکرد :)
یکشنبه 7 آذر 1389

iranazadiran - ایران - تهران
یافتم یافتم. پیام داستانهای تن تن رو تازه حالا متوجه شدم. تن تن میخواد بدیها و شر رو از بین ببره براش فرق نمی کنه کجا باشه متعلق به منطقه خودش باشد یا شهرهای مختلف درگیر ماجرا ها بشه مهم اینه که با امید و انرژی و پشتکار به اتفاق نیلو شیرین و باوفاش اینکار رو بکنه. در این ماجراها دوستان بسیاری پیدا می کنه و دشمنیهای بسیاری رو پایان میده یا از سر راه افراد یا همتش بر میداره. این داستانها برای خوانندگانش قطعا حاوی پیامهای دوستی و صلح و صفا و همکاری بوده از همه مهمتر جسارت عاقلانه و مثبت اندیشی بدون اینکه قصد مطرح کردن خودش رو داشته باشه.
یکشنبه 7 آذر 1389

+1
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟