جزیره سیاه ( از سری داستانهای تن تن و میلو) - قسمت هشتم


جزیره سیاه ( از سری داستانهای تن تن و میلو) - قسمت هشتم

iranazadiran - ایران - تهران
گوریل خنگ گنده بک الان تن تن رو کشته بودی. بگردم میلو رو که فکر میکنه گوریله الان تن تن رو میخوره نازی.
یکشنبه 7 آذر 1389

+0
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟