جزیره سیاه ( از سری داستانهای تن تن و میلو) - قسمت هفتم


جزیره سیاه ( از سری داستانهای تن تن و میلو) - قسمت هفتم

iranazadiran - ایران - تهران
آخی چرا تن تن اسکاتلندی شده چه بهش میاد و با نمکش کرده. گوریله هم خیلی خره و با نمک ترسیده:)
جمعه 5 آذر 1389

iranazadiran - ایران - تهران
گوریل احمق گلوی میلو رو ول کن داره خفه میشه.
شنبه 6 آذر 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟