گل آبی ( از سری داستانهای تن تن و میلو) - قسمت هفتم


گل آبی ( از سری داستانهای تن تن و میلو) - قسمت هفتم

tuti_lol - ایران - تهران
این را برای جه گذاشتید من خوندن بلد نیستم هر وقت که گنج را بیدا کردند مرا هم خبر کنید!
جمعه 14 آبان 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟