دانلود کارتون زیبای خفته

کارتون زیبای خفته

 

لینک برای دانلودکارتون زیبای خفته

 


  


 بعد از کلیک کردن روی دانلود :


صفحه ای  مبینید که همونطور که ملاحظه می کنید  باید کدی که مشخص شده رو وارد کنید به صورت صحیح سپس بر روی Download کلیک کنید. ( سمت راست بالای صفحه یک میله است که رو به روی آن نوشته شده دانلود و در کنارش یک کد سه حرفی است که باید کد را واردکنید)

یک ثانیه شمار وجود دارد صبر کنید تا ثانیه شمار صفر شودسپس بر روی Click Here To Download کلیک کنید تا فایل مورد نظر رو دانلود کنید

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟