کارتون دانه سیب ( دانلود)

دانه سیب

A scene from the Japanese sci-fi animation Appleseed (click the picture to go back)

 

لینک برای دانلود کارتون دانه سیب


قسمت اول


https://www.megaupload.com/fr/?d=GW5J151O


قسمت دوم


https://www.megaupload.com/fr/?d=VIMVU6WB
 
بعد از کلیک کردن روی دانلود :


صفحه ای  مبینید که همونطور که ملاحظه می کنید  باید کدی که مشخص شده رو وارد کنید به صورت صحیح سپس بر روی Download کلیک کنید. ( سمتراست بالای صفحه یک میله است که رو به روی آن نوشته شده دانلود و در کنارش یک کد سه حرفی است که باید کد را واردکنید)


یک ثانیه شمار وجود دارد صبر کنید تا ثانیه شمار صفر شود


سپس بر روی Click Here To Download کلیک کنید تا فایل مورد نظر رو دانلود کنید

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟